slide 1
 
slide 4

Inicijativa - ''Pravilno finansiranje - snažno civilno društvo''

snazno civilno drustvo
Aktivna zona pokreće inicijativu ''Pravilno finansiranje – snažno civilno društvo'', koja ima za cilj poboljšanje procesa finansiranja NVO iz budžeta Prijestonice Cetinje.

Kako je nedavno potpisan Sporazum o saradnji NVO sa Skupštinom Prijestonice Cetinje, a u pripremi je i osnivanje posebnog Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO, vjerujemo da je sada pravi trenutak da se i pitanje finansiranja NVO iz budžeta grada započne rješavati.
 
Plan je da se u zajedničkom djelovanju NVO sektora Prijestonice Cetinje, skrene pažnja na nepravilnosti u sadašnjem sistemu finansiranja NVO, ali i predlože novi i pravilniji način finansiranja, koji će biti u skladu sa pozitivnim praksama iz drugih Opština u našoj zemlji, ali i okruženju. Posebnu važnost dajemo povećanju nivoa povjerenja građana/ki u rad organizacija civilnog društva, kao i važnost efikasnije komunikacije sa organima lokalne samouprave.
 
VAŽNOST INICIJATIVE:
Postoje nekoliko problema na čija ćemo rješenja raditi u okviru ove Inicijative:
•    Već duže vrijeme Komisiji za raspodjelu sredstava NVO  je istekao mandat, što onemogućava raspodjelu sredstava;
•    Novčana sredstva koja su opredijeljena za raspodjelu NVO su nedovoljna za razvoj i održivost organizacija, te onemogućavaju njivov veći uticaj na demokratizaciju društva;
•    Nejasnoće u Planu budžeta Prijestonice Cetinje kada je u pitanju raspodjela sredstava (dijeljenje novca mimo Konkursa)
•    Organizaciji koja ima svog predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava nije omogućeno učešće na Konursu za raspodjelu sredstava, što je stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge orgnizacije;
•    Odluka o kriterijumima, načinima i postupcima raspodjele sredstava  nije u skladu sa prijedlozima Zajednice Opština Crne Gore (odlučivanje, evaluacija i monitoring projekata)
OBRAZLOŽENJE:
Plan budžeta lokalne samouprave predviđa minorna sredstva za raspodjelu sredstava NVO (što obesmišljava bilo koju raspodjelu tih sredstava, budući da se njima ne može uticati na rješenje bilo kojeg problema u lokalnoj zajednci), a na javnoj raspravi o planu se ne može uticati na izmjenu tog prijedloga;
Pojedina rješenja u Odluci o kriterijumima, načinima i postupcima raspodjele sredstava NVO iz budžeta lokalne samouprave nijesu u skladu sa potrebama društva za razvoj udruženja građana i njihov veći uticaj na donosioce odluka kada su u pitanju odluke koje se tiču svih građana/ki našeg grada. Budući da su za opstanak udruženja potrebna sredstva a za njihovu održivost podrška lokalne samouprave, pozivamo vas da zajednički pokrenemo inicijativu za poboljšanje sistema finansiranja NVO.
 
PORUKA:
Pravilna raspodjela sredstava je preduslov za dobro funkcionisanje organizacija civilnog društva. Upravo zbog toga je potrebno urediti sistem finansiranja NVO kako bi se omogućio razvoj i održivost tih organizacija. OCD doprinose razvoju zajednice i povećavaju nivoa učešća građana/ki u procesima donošenja odluka. Novac iz javnih fondova - kao što je budžet lokalne samouprave, je novac svih građana/ki i više je nego pravilno da se isti dijelom raspodijeli za akcije, inicijative i projekte koje pokređu građanska udruženja.
 
POZIV ZA PRIDRUŽIVANJE INICIJATIVI:
Ovim putem Vas pozivamo da se pridružite inicijativi ’’Pravilno finansiranje - snažno civilno društvo’’, tako što ćete učestvovati na konsultativnom sastanku cetinjskih NVO koji će se održati u Petak, 17.04.2015.godine, u Društvenom centru (Ulica Nikole Lekića broj: 4) sa početkom u 16h. Na konsultativnom sastanku će se razmatrati dalji zajednički koraci u rješavanju pomenutog problema.
 
Unaprijed se radujemo Vašoj podršci u rješavanju zajedničkog problema, s uvjerenjem da ćemo zajedničkim snagama napokon riješiti dugogodišnji problem u našoj lokalnoj zajednici zbog kojeg civilni sektor ne može započeti konkretnije osnaživanje i uticaj na procese donošenja odluka

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.