slide 1
 
slide 3

JU Dnevni Centar ustupio kancelarijski prostor za rad dva udruženja

dnevni centar zgrada
JU Dnevni centar
je sa Udruženjem paraplegičara Cetinje i Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore potpisao ugovor kojim se predviđa ustupanje kancelarijskog prostora, u blizini Dnevnog centra, za njihov dalji nesmetan rad u oblasti zaštite i promocije prava osoba sa invaliditetom.

GKC otpočinje projekat ''ARR let's get up''

gkc logo
Projekat „ Arr let’s get up“ uskoro će biti realizovan na Cetinju, od strane NVO Građanski kreativni centar sa Cetinja (GKC) uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, a u saradnji sa Američkom čitaonicom.

Vijesti: Dijelili novac bez konkursa

cetinje
U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Aktivna zona je došla do informacija da je Prijestonica Cetinje podržala deset nevladinih organizacija sa preko 8.000 eura, mimo konkursne procedure koja je opisana u Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO, donijete od strane Skupštine Prijestonice Cetinje.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.