slide 1
 
slide 4

Aktivna zona na sastanku sa gradonačelnikom prijestonice Cetinje

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

CETINJE
(Cetinje, 23.04.2018. godine) Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan i predstavnici prijestonice Cetinje, ugostili su predstavnike Aktivne zone, Jovanu Despotović i Miloša Markovića, na prvi konsultativni sastanak povodom situacije u NVO sektoru.
 
Sastanak je inicirala Aktivna zona, sa ciljem upoznavanja gradonačelnika g-dina Aleksandra Kašćelana, sa prilikama u nevladinom sektoru Cetinja, ali i problemima u saradnji sektora sa organima lokalne uprave.
 
U ime Aktivne zone je govorio Miloš Marković, koji se istakao važnost građanskog aktivizma kroz rad nevladinih organizacija, kao i potrebu za jačanjem saradnje lokalne uprave sa NVO. Gradonačelnika je upoznao sa dosadašnjim radom Aktivne zone i budućim planovima u četiri prioritetne oblasti rada organizacije (saradnja lokalne uprave sa NVO, neformalna edukacija, razvoj filantropije i promocija građanskog aktivizma). Kada je riječ o saradnji lokalne uprave sa NVO, Marković je ocijenio da ista nije na zadovoljavajućem nivou. Prije svega, zbog nedovoljnog učešća građana (udruženja građana) u procesima donošenja odluka - učešće u radu lokalnog parlamenta i raznih radnih grupa za pripremu lokalnih javnih politika), ali i zbog netransparentne dodjele sredstava nevladinim organizacijama posljednjih pet godina. 
 
Gradonačelnik Kašćelan je pozdravio inicijativu Aktivne zone za organizovanjem sastanka i pohvalio dosadašnje uspjehe organizacije. On je takođe istakao važnost jačanja saradnje NVO i lokalne uprave. Ovom prilikom je obećao da će lokalna uprava drugačije pristupiti rješavanju problema u saradnji i da će im u tome pomoći najavljene izmjene i dopune pravnih okvira u oblasti saradnje NVO sa lokalnom upravom. 
 
Na sastanku je bilo govora i o mogućim zajedničkim aktivnostima, a izdvojila je ideja za pokretanjem velike donatorske akcije u cilju prikupljanja novca za nabavku specijalnog vozila za službu sa spašavanje Cetinja. Takođe, Aktivna zona je naglasila potebu za strateškim planiranjem u oblasti razvoja turizma kao glavne privredne grane grada, sa čime su i predstavnici lokalne uprave bili saglasni. Na sastanku je dogovoreno da će osoba zadužena za saradnju sa NVO, u okviru lokalne uprave, raditi na pripremi posebnog registra aktivnih NVO na Cetinju, kako bi se pospješila komunikacija. 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.