slide 1
 
slide 4

GKC otpočinje projekat ''ARR let's get up''

gkc logo
Projekat „ Arr let’s get up“ uskoro će biti realizovan na Cetinju, od strane NVO Građanski kreativni centar sa Cetinja (GKC) uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, a u saradnji sa Američkom čitaonicom.

Vijesti: Dijelili novac bez konkursa

cetinje
U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Aktivna zona je došla do informacija da je Prijestonica Cetinje podržala deset nevladinih organizacija sa preko 8.000 eura, mimo konkursne procedure koja je opisana u Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO, donijete od strane Skupštine Prijestonice Cetinje.

Otvoreno pismo gradonačelniku

skupstina cetinje
Cetinjske nevladine organizacije su na jednom od posljednjih konsultativnih sastanaka razmatrali mogućnost pokretanja inicijative pod nazivom ''NVO za Cetinje''. Naime, radi se o inicijativi koju pokreću aktivne nevladine organizacije našeg grada koje djeluju u oblastima: ljudska prava, građanski aktivizam, zaštita životne sredine, promocija zdravih stilova života i sl.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.