slide 1
 
slide 4

Neinformisanost i mentalitet građana - prepreke našeg društva

Zarko Bozovic bw
Piše: Žarko Božović, novinar
Iskustva  razvijenih  zapadnih  demokratija  govore  da većina  građana uzima učešće u  raznim akcijama koje  doprinose  cijelom  društvu i zajednici. Naravno, bez  nadoknade – volonterski. Važno je napomenuti  da pojam  građanskog  aktivizma posebnu važnost  dobija  tokom prošlog  vijeka, naročito u društvima sa fašističkim i  komunističkim  diktaturama. Obje  ideologije su težile da državom obuhvate i nadziru sve društvene institucije. Stoga se pojam  građanske  zajednice i aktivizma može posmatrati kroz dva  različita aspekta.
 
Negativno - zajednica treba biti  ograničena  i spriječena  da  kontroliše  svoje društvene aktivnosti, prodre u sve životne sfere i u sebi potpuno upije  društvenu  inicijativu.
 
Pozitivno -  samoorganizovanje građana koji  zajednički rješavaju  probleme i na taj način vrše pritisak  na vlast, a ako zatreba spriječavaju vlast da prekoračuje svoja ovlašćenja.
 
Iz ovoga se  može   zaključiti da  osnovne sfere  građanskog aktivizma pripadaju  tržišnoj  ekonomiji, nezavisnim medijima, i, prije svega,  razgranatoj mreži dobrovoljnih udruženja u svim oblastima društvenog života zajednice preko kojih građani artikulišu svoje osnovne potrebe. Ne smije se  izostaviti ni činjenica  da  udruženja građana  imaju  poseban značaj  u odbrani i unapređenju   demokratije   unutar  zajednice.
 
U  slobodnim i razvijenim  društvima, okupljanje građana oko njihovih  određenih zajedničkih potreba,  dešava se spontano, i to u momentu kada  građani  prepoznaju nužnost  i potrebu kolektivne akcije  u cilju  unapređenja  i očuvanja svojih interesa. Pojam  građanskog  aktivizma  u XXI vijeku značajno  mijenja  svoj  oblik, a da, pritom,  osnovna  načela na kojima počiva ostaju  nepromijenjena. Samim  tim možemo konstatovati da građanski aktivizam predstavlja kamen temeljac stabilnog civilnog društva. Zahvaljujući aktivizmu, svaki pojedinac ističe ono najbolje u sebi.
 
Zahvaljujući  građanskom aktivizmu poboljšava se kvalitet  naših  života, ruše se predrasude, razvija tolerancija...
 
I  u Crnoj Gori se može reći da društvo korača ka ambijentu  koji daje pretpostavke za  razvoj  građanskog aktivizma.
 
Posljednjih nekoliko  godina, u našoj  državi  usvojeno je nekoliko zakona  koji podstiču   ulogu  aktivnog građanina u razvoju demokratije i društva.
 
Bilo je  i nekoliko  veoma  uspješnih slučajeva građanskog aktivizma kod nas, a svakako najpoznatiji je  zaštita rijeke Tare. I pored  toga,  u našoj  državi  još uvijek  nema dovoljno građana uključenih  u akcije od zajedničkog interesa. Stava sam da je neinformisanost, ali i mentalitet naših građana,  osnovna  prepreka.
 
Nerijetko i danas određene  akcije  i prije  nego započnu budu   osuđene na propast. Naročito je među našim  građanima razvijeno mišljenje da se volonterizam, ili što bi se narodski reklo, rad bez nadoknade,  tretira kao  uzalud utrošeno vrijeme.  Stoga, moramo prvo promijeniti sebe i naš odnos prema zajednici, jer ukoliko  ne napreduje zajednica čiji smo članovi, nema boljitka ni napretka ni za pojedince.
E

O NAMA

Aktivna zona u zajednici.

Detaljnije

f

TIM AKTIVNE ZONE

Ko smo mi.

Detaljnije

6

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Godišnji narativni i finansijski izvještaji o radu organizacije

Detaljnije

K

OSTALI DOKUMENTI

Statut organizacije, godišnje prijave poreza i doprinosa i dr.

Detaljnije

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.