slide 1
 
slide 4

CRNVO: Poziv za polaznike škole ,,Civilno društvo odlučuje''

konkurs komunikacione strategije
Centar za razvoj nevladinih organizacija poziva sve mlade od 18 do 29 godina, zainteresovane za temu civilnog društva i građanskog aktivizma, motivisane da stiču nova znanja i iskustva da se prijave na ŠKOLU „CIVILNO DRUŠTVO ZA POČETNIKE''.
 
Cilj škole je približavanje koncepta civilnog društva mladim ljudima u Crnoj Gori, i osnazivanje mladih za aktivno uključenje u rad nevladinog sektora.
 
Polaznici škole će imati priliku da se upoznaju sa različitim teorijskim pristupima pojmu civilnog društva, njegovom značaju, ali i ograničenjima, sa istorijskim kontekstom razvoja civilnog društva u Crnoj Gori, kao i sa sljedećim temama :
·         Kako osnovati i voditi nevladinu organizaciju
·         Šta je građanski aktivizam i ko se može smatrati aktivnim građaninom
·         Da li su država i civilno društvo partneri i u kojoj mjeri
·         Odnos zakonodavne vlasti, političkih partija  i civilnog društva
·         Uloga civilnog društva u procesu kreiranja, sprovođenja i evaluacije javnih politika
·         Odnos izvršne vlasi i civilnog društva
·         Na koje sve načine civilno društvo doprinosi procesu evropskih integracija Crne Gore
·         Biznis sektor i potencijali za saradnju sa organizacijama civlnog društva
 
Škola će biti realizovana kroz 5 modula u ukupnom trajanju od četri mjeseca, u periodu od februara do maja 2017. godine.
 
Svi zaintresovani za Školu Civilno društvo za početnike mogu se prijaviti popunjavanjem online prijavne forme na linku:   https://goo.gl/forms/Mw9T3JMb6XE39uDr2
 
Rok za prijavu je 20. januar 2017. godine.
 
Više informacija o pozivu možete naći na našem sajtu, na  linku  http://www.crnvo.me/javni-pozivi-crnvo-vijesti/crnvo-vijesti/civilno-drustvo-za-pocetnike-poziv 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Časopis: Recept za aktivizam

banner recepet za aktivizam broj 003

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.