• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Aktivna zona obilježila #OpenGovWeek
By AktivnaZona Website

Aktivna zona obilježila #OpenGovWeek

(Budva, 01/06/2024) Aktivna zona se pridružila obilježavanju Sedmice otvorene uprave (#OpenGovWeek), koju organizuje inicijativa “Partnerstvo za otvorenu upravu – POU”.

Prethodne sedmice, u Budvi, Aktivna zona je organizovala konsultacije sa predstavnicima/cama Prijestonice Cetinje i Opštine Žabljak, odnosno sa predstavnicima/cama članova/ca Multisektorskog foruma koji je formiran sa ciljem kreiranja i sprovođenja inicijative za veću primjenu standarda i vrijednosti OGP Local u ovim gradovima.

Tokom ovih konsultacija kreirani su nacrti operativnog i komunikacionog plana, kako bi se stvorili bolji uslovi za realizaciju mjera i aktivnosti iz Lokalnih akcionih planova za primjenu standarda i vrijednosti OGP Local (LAP). Predstavnici/ce lokalnih samouprava i NVO, tokom četiri dana, imali su priliku da detaljnije sagledaju postojeće stanje, analiziraju zainteresovane strane i kreiraju kvalitetnije pokazatelje uspješnosti u cilju kvalitetnije evaluacije primjene mjera/obaveza iz LAP-ova.

Tokom ovih konsultacija, učesnicima/cama smo predstavili rezultate istraživanja i analizu lokalne demokratije u Crnoj Gori, kao i Indeks otvorenosti i transparenosti crnogorskih lokalnih samouprava.

Vjerujemo da će ova vrsta podrške naše organizacije pomenutim lokalnim samoupravama omogućiti lakšu primjenu standarda i vrijednosti OGP Local, dok će uspostavljena saradnja ojačati ulogu NVO u praćenju rada lokalnih samouprava i povećati otvorenost i transparentnost u radu lokalne administracije.

Ova inicijativa je u skladu sa promocijom i implementacijom OGP lokalnih vrijednosti u procedurama otvorenosti i transparentnosti lokalnih samouprava i dio je programa Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) „Osnaživanje kapaciteta i procesa za dobro upravljanje u Crnoj Gori”.

  • No Comments
  • 06/06/2024