• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Aktivna zona u posjeti organizacijama građanskog društva u Zagrebu
By AktivnaZona Website

Aktivna zona u posjeti organizacijama građanskog društva u Zagrebu

Članovi i članice tima Aktivne zone su ove sedmice posjetili nekoliko organizacija građanskog društva u Zagrebu – Hrvatskoj. Studijske posjete su dio projekta „Tvoj grad – Tvoj glas“. Bila to je prilika da se upoznamo sa primjerima dobre prakse u radu udruženja građana koja sprovode aktivnosti i dijele iste vrijednosti kao naša organizacija.

U posjeti organizaciji GONG, predstavnici/ce Aktivne zone su imali priliku da se upoznaju sa ključnim djelatnostima te organizacije i aktuelnim inicijativama/projektima. Gong je organizacija civilnog društva usmjerena na unaprjeđenje demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i podsticanju aktivnog i odgovornog učešća građana u političkim procesima, posebno u procesima donošenja odluka u vezi sa dobrim upravljanjem javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promociju vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Zatim, imali smo priliku da razgovaramo i sa predstavnicima/cama Mreže mladih Hrvatske, koja predstavlja krovnu organizaiju mladih u Hrvatskoj, a okuplja organizacije građanskog društva (omladinske organizacije i organizacije koje rade sa i za mlade). Mreža mladih Hrvatske je savez 77 organizacija mladih i za mlade sa teritorijei Republike Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske kao heterogena platforma programski povezuje raznorodne organizacije (zagovaračke, kulturne, ekološke, manjinske i sl.) kojima je u zajedničkom interesu da razvijaju politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim/lokalnim nivoima. U Kući ljudskih prava smo imali priliku da razgovaramo i sa predstavnicom organizacije Documenta, koja se bavi temama koje promoviu regionalno pomirenje i kulture sjećanja. U fokusu ove organizacije je drugi svjetski rat, ali i devedesete u regionu. Ova organizacija realizuje diskusije, predavanja, radionice, ali i podnosi različite inicijative i sprovodi akcije koje doprinose pomirenju.

Centar za mirovne studije je organizacija koja je nastala u okviru protiv-ratnog pokreta u Hrvatskoj devedesetih godina, a sada djeluje kao NVO u Kući ljudskih prava u Zagrebu. Osnovni programi ove organizacije se odnose na borbi protiv rasizma, ksenofobije i etničke isključenosti, mirovno obrazovanje i afirmacija nenasilja, zatim ljudska bezbjednost i socio-ekonomska pravednost.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska nevladina je organizacija za ljudska prava pod vodstvom mladih sa sjedištem u Zagrebu. Organizaciju je osnovana 2008. godine sa ciljem davaja doprinosa ostvarenju pravde u slučajevima ratnih zločina, pomirenju unutar Hrvatske i s regijom te ojačavanju demokratije. Ova organizacija želi da postigne da je društvo u Republici Hrvatskoj naučilo lekcije iz prošlosti i stremi pozitivnoj budućnosti zasnovanoj na poštovanju ljudskih prava, građanskim vrijednostima i vladavini prava.

Tokom posjete Zelenoj akciji, članovi/ce Aktivne zone su se upoznali sa aktivistima/kinjama ove organizacije koja predstavlja nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoline, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. Svojim radom žele doprinijeti unaprjeđenju sistema zaštite prirode na lokalnom, nacionalnom i globalnom. Sve ovo postižu kroz sprovođenje kampanja, nenasilnih direktnih akcija, krpz realizaciju projekata, učešće u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okruženja i prirode te podstivanje razvoja prema nisko-karbonskom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju daju aktivnostima usmjerenim na podstivanje učešća javnosti u donošenju odluka o prirodi i okruženju te na poboljšanje kvaliteta života u Hrvatskoj.

Članovi/ce tima Aktivne zone su imali priliku da posjete i Evropsku kuću u Zagrebu, gdje su se upoznali sa osnovnim zadacima ove institucije i ulogu i daljem promovisanju vrijednostti Evropske Unije i nakon zvaničnog učljanjenja Republike Hrvatske.

Članovi/ce Aktivne zone su tokom studijske posjete ostvarili značajne kontakte i razmijenili iskustva sa koleginicama i kolegama koji dijele iste vrijednosti i realizuju slične aktivnosti, što eventualno podrazumijeva i konkretniju saradnju u narednom periodu.

Studijska posjeta je jedna od aktivnosti projekta “Tvoj grad – tvoj glas” koji realizuje NVO Aktivna zona, a koji je podržan kroz program Podržani=Osnaženi, u okviru grant šeme “Javno zastupanje” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

  • No Comments
  • 23/02/2024