slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Treća sjednica Skupštine Aktivne zone: Uloga i značaj djelovanja NVO

on . Posted in Aktuelnosti

3. sjednica skupstine
Aktivna zona
održala je treću godišnju sjednicu Skupštine organizacije na kojoj je, osim o radu te nevladine organizacije, bilo riječi i o ulozi u značaju nevladinog sektora na lokalom nivou.
 
Predsjednik upravnog odbora kolacije NVO "Saradnjom do cilja" Goran Đurović je kazao da je veoma važno promovisati građanski aktivizam na lokalnom nivou ,ali i ulogu nevladinog sektora.
 
"Pokušavamo da na lokalnom nivou kreiramo javne politike koje podrazumijevaju veće učešće NVO sektora, a takođe i da uredimo način finansiranja kako bi novac dobili projekti koji mogu da utiču na formiranje javnih politika"-kazao je Đurović i dodao da je važno da građani shvate da nevladine organizacije nijesu trošak za društvo, već doprinose životu i radu lokalnih zajednica na kvalitetan način.

"Nijesam zadovoljan kako funkcioniše način finansiranja nevladinih organizacija na Cetinju jer se novac dijeli mimo zakonski utvrđene odluke. To dovodi do stavranja različitih afera, kada unjesto da budemo građanski aktivni, optužujemo jedni druge i nijesmo produktivni"-ukazuje Đurović.
 
Izvršni direktor Aktivne zone Miloš Marković je istakao da je ta NVO nastavila sa svojom praksom kada je u pitanju transparentnost rada.
"I ove godine predstavili smo Godišnji izvještaj o radu organizacije u prethodnoj godini koji sadrži narativni i finansijski izvještaj, što su po mom mišljenju, veoma korisne informacije za sve kolege iz NVO sektora, donatore i građane zainteresovane za rad naše organizacije" - rekao je Marković i napomenu da su ove godine kao prioritetnu temu izabrali povećanje informisanosti građana o radu nevladinih organizacija, tako što će, nakon ove, organizovati još mnogo diskusija koje će doprinijeti nivou informisanosti sugrađana o radu organizacija koje djeluju u Prijestonici Cetinje.
 
"Uloga i značaj djelovanja NVO na lokalnom nivou se posmatraju iz ugla uspješnosti realizacije njihovih projekata, a za to je potrebna podrška donatora, lokalne samouprave, ali i samih građana. Nadam se da će Aktivna zona nastaviti da bude inspiracija drugim organizacijama koje djeluju u interesu poboljšanja života u našoj zajednici i da ćemo zajednički zaista djelovati na svim poljima života društva"-poručio je izvršni direktor Aktivne zone.
 
Na sjednici je usvojen i Godišnji plan organizacije za 2015,izmjena i dopuna Statuta organizacije, a imenovani su i članovi Upravnog odbora.
E

O NAMA

Aktivna zona u zajednici.

Detaljnije

f

TIM AKTIVNE ZONE

Ko smo mi.

Detaljnije

6

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Godišnji narativni i finansijski izvještaji o radu organizacije

Detaljnije

K

OSTALI DOKUMENTI

Statut organizacije, godišnje prijave poreza i doprinosa i dr.

Detaljnije

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.