slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Cetinjske NVO podnijele tužbu protiv Prijestonice

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

skupstina cetinje2
Tri nevladine organizacije sa Cetinja podnijele su tužbu protiv Prijestonice Cetinje, a na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama.

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postpuku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i Ugovora o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama, NVO''Stela'', NVO''Udruženje tjelesno invalidnih lica Crne Gore'' i NVO''Aktivna Zona'', podnijele su tužbu protiv Prijestonice Cetinje, a u ime nepoštovanja odredaba pomenutih Odluka i Ugovora. Naime, sve tri organizacije su uredno prijavile svoje projekte na Konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2012. godinu, i uz veliku medijsku propraćenost potpisali Ugovore, koji Prijestonicu obavezuju da isplate novac za realizaciju društveno-korisnih projekata, a nevladine organizacije da u skladu sa predloženim projektom, isti i realizuju.

Ni više od devet mjeseci nakon tog datuma, sredstva nijesu uplaćena u potpunosti, što dovodi do postavljanja pitanja:  Šta se tačno dešava sa novcem koji je opredijeljen za NVO, ako već svake godine imamo istih problema? Ko određuje da li će se, i kad će se uplatiti sredstva nevladinim organizacijama, kršeći na taj način odluke o buždetu Prijestonice Cetinje? Pritom, sredstva koja su ''obezbijeđena'' za NVO sektor su i onako nedovoljna za pokretanje većih društvenih akcija, a da ne govorimo o problemu, da se prilikom raspodjele sredstava, Komisija vodi politikom ''svakome po malo''. To nije rješenje zadovoljavanja potreba NVO i u svakom pogledu, nije rješenje za održivost tih NVO i njihovih dobronamjenskih projekata u korist zajednici, kazao je predsjednik Aktivne zone, Miloš Marković.

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama i Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, lokalne samouprave su u obavezi da svake godine, u prvom kvartalu, objavljuju Konkurse za NVO, i odluke o dodjeli sredstava donose mjesec dana od dana završetka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Te se odredbe ne poštuju od strane Komisije za saradnju sa NVO i raspodjelu sredstava NVO, a samim tim ni od strane Prijestonice Cetinje, koja je jedna od potpisnica pomenutih Ugovora.

Kako bi riješili ovaj problem, odnosno bolje uredili način raspodjele sredstava, Aktivna zona je Komisiji za saradnju sa NVO i raspodjeli sredstava NVO ponudila izmjene u Odlukama koje uređuju način raspodjele sredstava, a u sklopu tih prijedloga su se našli i posebni Obrasci za prijavljivanje na Konkursu i Evaluacioni izvještaj za Komisiju. Nažalost, Komisija još uvijek nije odgovorila na naše dopise, ali se nadamo da će se prije objavljivanja narednog Konkursa naši prijedlozi uvrstiti u zvaničnu projektnu dokumentaciju.

Aktivna zona podstiče promjene u odnosu NVO sektora i lokalne samouprave i sa tim će nastaviti sve dok se ne prepozna stvarna uloga nevladinih organizacija u društvu, koja nikako nije zanemarljiva i beskorisna.

Aktivna zona je već započela realizaciju projekta za koji traži ostatak predviđenih sredstava, a radi se o projektu ''Creativum vite'' kojim je predviđeno pokretanje kvartalog časopisa o kulturi ''ART ZONA'', koji će u potpunosti biti uređivan od strane mladih ljudi iz cijele Crne Gore.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.