slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

AKTIVNA ZONA odbila učešće u izboru predstavnika NVO u Senatu Prijestonice

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

cetinje
Aktivna Zona
je odbila da učestvuje u izboru predstavnika nevladinih organizacija u Senatu Prijestonice, koji se održao danas 24.07.2013.godine. Aktivna Zona se odlučila na ovaj potez iz razloga što se izbor, bez obzira na naš apel Senatu Prijestonice da se izbor organizuje u skladu sa pravnim regulativa, on ipak organizuje bez jasnih pravnih osnova.


 
Napominjemo da smo, ne tako davno, uputili dopis predsjedniku Senata Prijestonice, g-dinu Milovanu Jankoviću, sa prijedlozima kako da se problem u vezi sa izborom predstavnika NVO u toj instituciji riješi. Prijedlog je sadržao i ''Nacrt odluke o postupku izbora predstavnika NVO u Senatu Prijestonice'', koju je Senat odbio uz obrazloženje da ta institucija nema dužnost, a ni nadležnost da vrši izbor predstavnika NVO, već je to dužnost Skupštine Prijestonice, odnosno, koordinatora NVO. Naravno, cijeli odgovor na naše prijedloge je pokazivao na to da ne postoji javno definisan postupak izbora predstavnika i da se zbog hitnosti izbora istog, drugim riječima, mora ponoviti isti nelegalni postupak kao što je bio slučaj sa prvim predstavnikom.
 
Ovaj jasno vidljivi propust u pravnoj regulativi, zanemaruju i Skupština i Senat Prijestonice, bez obzira na posljedice koje mogu tim činom prouzrokovati. Ovdje prvenstveno govorimo o ugledu pomenutih institucija, koje bi trebalo da pokazuju najviši stepen demokratske razvijenosti i poštovanja prava.
 
NVO Aktivna Zona će osporiti bilo koju odluku koja nije donijeta u skladu sa pravnim normama i praksama. Ne vidimo razlog zašto bi se bez pravnih osnova rješavalo takvo pitanje, kad je isto moguće regulisati izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice.
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane Prijestonice i nevladine organizacije da se uključe u Javnu raspravu povodom izmjena i dopuna Statuta Prijestonice, koja će se održati 26.07.2013. godine, sa početkom u 11h u Svečanoj sali Skupštine Prijestonice Cetinje, i na taj način iskoriste svoje pravo da utiču na pravni okvir kojim se uređuje veliki broj važnih pitanja za sve građane Prijestonice.
 
Aktivna Zona će i narednom periodu predložiti niz izmjena i dopuna pravnih okvira koji uređuju odnose lokalne uprave sa NVO sektorom na lokalnom nivou, ali takođe i

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.