slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

Otvoreno o korupciji: Zaštita zviždača u Crnoj Gori

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Otvoreno o korupciji 1
NVO Aktivna zona
sa Cetinja organizovala je Javnu tribinu “Zaštita zviždača u Crnoj Gori“ koja je prva od tri planirane u okviru projekta “Otvoreno o korupciji”, koji ta NVO realizuje sa ciljem povećanja informisanosti građana o korupciji kao štetnoj društvenoj pojavi.

Zakonom o sprečavanju korupcije,kako je saopšteno na tribini, zviždač je definisan  kao svako fizičko i pravno lice koje ima opravdane razloge da sumnja u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. U okviru Agencije za sprečavanje korupcije postoji poseban odsjek nadležan za vođenje postupaka po zahtjevima za zaštitu zviždača i njihovim prijavama. Do sada je okončano 14 postupaka , a u gotovo polovini podnijetih prijava podnosilac je, kažu, želio ostati anoniman.

Načelnik tog odsjeka Kristina Braletić rekla je da su od 01. januara do danas primili 56 prijava i 9 zahtjeva za zaštitu zviždača i da se najčešće prijavljuju neregularnosti iz oblasti radnih odnosa, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.
„Podaci o zviždaču i podaci iz prijave smatraju se tajnim podacima, i obaveza je svih da sa tim podacima postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, osim ako zviždač izričito zatraži da bude poznat javnosti.Kada se u postupku provjere istinitosti navoda posumnja da je ugrožavanjem javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, predviđena je dužnost svih koji postupaju po prijavi da kompletne spise predmeta sa prikupljenim dokazima dostave nadležnom državnom tužilaštvu. Važan aspekt ohrabrivanja podnošenja prijave jeste i obaveza Agencije da, na zahtjev zviždača, pruža stručnu pomoć prilikom dokazivanja uzročno posljedične veze između prijave i nastale štete usled podnošenja iste“-pojasnila je Braletić. 
 
Koordinatorka CRNVO Zorana Marković najavila je projekat edukacije državnih službenika, predstavnika pravosuđa  i samih građana o korupciji i njenoj prevenciji.
„Pored toga imaćemo i jednu javnu kampanju koja će trajati svo vrijeme trajanja projekta, oko godinu dana, u okviru koje želimo da , ne u velikoj mjeri, poručimo ljudima da bi trebali da koriste ovaj insititut i prijave korupciju nego da kažemo građanima šta je to u stvari zviždač i u kojoj mjeri bi ti ljudi trebali da budu afirmisani u našem društvu, koliko je to pozitivan institut i koliko su hrabri ljudi koji naprave taj korak i prijave korupciju“-kazala je Marković.

Savjetnik gradonačelnika Prijestonice Miloš Prelević naglasio je da je lokalna uprava  realizovala blizu sedamdeset odsto aktivnosti predviđenih Akcionim planom za borbu protiv korupcije.
„Prijestonica je što se tiče svih svojih organa povela mnogo računa posebno o nekim oblastima koje su neformalno prepoznate kao organi koji su najskloniji toj pojavi. Tu prije svega mislim na javne nabavke i to nije samo u CG, možemo uzeti za primjer Italiju, i tamo su javne nabavke predmet,  da kažem,  afera. Želim da istaknem da smo otvaranjem posebnog odjeljenja,  što je i bila mjera predviđena planom, uspjeli to da dovedemo do jednog nivoa koji je zadovoljavajući. „-rekao je Prelević.

Projekat NVO Aktivna zona usmjeren na borbu protiv korupcije podržao je Centar za građansko obrazovanje, a koordinatorka CGO Snežana Kaluđerović kaže da im je cilj da osnaže učešće civilnog društva u sprovođenju antuikoruptivnih politika i da daju  doprinos u praćenju antikoruptivnih strategija.
„Korupcija u CG nažalost postaje široko rasprostanjenja i  zasigurno je generator je mnogih problema iako je njena moć potcijenjena. Posljedice korupcije su višeslojne i svoj izraz imaju na političkom, ekonomskom, socijalnom i drugim okvirima.“-smatra Kaluđerović.

Projekat „Otvoreno o korupciji“ realizuje NVO Aktivna zona, a podržan je kroz program “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO “Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.