slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

Na Cetinju organizovana javna tribina: ,,Korupcija u politici''

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

javna tribina korupcija u politici
Javna tribina „Korupcija u politici” održana je u Društvenom centru na Cetinju u organizaciji NVO Aktivna zona.
 
Tribina je dio projekta ,,Otvoreno o korupciji” koji se realizuje u okviru programa Misli lokalno-djeluj lokalno – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz podršku Evropske unije.
 
Učesnici tribine bili su predstavnici civilnog sektora koji se bave korupcijom sa različitih aspekata, a bilo je riječi o finansiranju političkih partija, zapošljavanju, javnim nabavkama i mnogim drugim temama.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, Stevo Muk smatra da, kada je u pitanju korupcija, lokalne i javne uprave treba da odgovore gdje se i kako troše budžetska sredstva, te kako se sklapaju komercijalni poslovi između lokalne uprave i javnih preduzeća.    
 
,,U  ovom kontekstu ukazao bih na značaj lokalnih NVO, medija i zaposlenih u javnoj upravi koji često i sami svjedoče korupciji, odnosno nepravilnostima u radu drugih službenika i organizacija. Samo sinergijom svih ovih činilaca može se izvršiti pritisak na javne institucije da rade svoj posao” - ukazuje Muk, koji je predstavio djelovanje Instistuta Alternativa u borbi protiv korupcije.
 
Predsjednica Centra za demokratsku tranziciju, Milica Kovačević govorila je o finansiranju političkih partija koje je, smatra, veoma netransparentno i dva glavna problema su zloupotreba javnih resursa za izbornu kampanju i različiti interesi koji utiču na ishod izbora kroz finansiranje kampanje.
 
,,Osim NVO sektora ovim se bavi i Agencija za sprječavanje korupcije koja nam još uvijek nije saopštila šta je uradila kada su u pitanju posljednji parlamentarni izbori 2016.godine. Iz ovoga što možemo vidjeti malo je rezultata, tako da transparetnost finansiranja političkih partija nije popravljena i da je kampanja koštala mnogo više nego što su partije prijavile. Ne vidimo, nakon svega, da se ovaj problem tretirao suštinski već samo površno” - navodi Kovačević.
 
Predstavnik Centra za građansko obrazovanje, Damir Nikočević podsjetio je na ciljeve projekta ,,Misli lokalno - Djeluj lokalno: Borba protiv korupcije na lokalnom nivou'' u sklopu kojeg je CGO podržao veliki broj organizacija iz cijele Crne Gore, sa ciljem da se korupciji govori sa različitih aspekata, adresirajući pitanje korupcije kroz direktan rad sa građanima i građankama.
,,Ovakve tribine su značajan doprinos za otvoren razgovor o korupciji. Mislim da treba poboljšati saradnju lokalnih uprava i NVO sektora u cilju zajedničkog djelovanja da bi se sve korisne inicijative iz civilnog sektora institucionalizovale i mogle kasnije primijeniti na sve oblasti kojim se nevladine organizacije bave” - kazao je Nikočević.
 
Projekat Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou realizuje CGO, u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2015.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.