slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

Aktivna zona: Veća uključenost roditelja uslov boljeg obrazovanja i vaspitanja djece

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Analiza osnovnog obrazovanja u prijestonici Cetinje
U okviru programa „Cetinje u brojkama“, a povodom pripremanja posebne „Analize osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje“, Aktivna zona je tokom marta i aprila 2017. godine sprovela istraživanje koje je imalo za cilj da istraži trenutno stanje u osnovnim školama na Cetinju.
 
Istraživanja je predstavljeno juče u Društvenom centru na Cetiju.
Istraživanje je namijenjeno učenicima šestog, sedmog, osmog i devetog razreda, kao i njihovim roditeljima, a pitanja se tiču odnosa učenika prema svojim dužnostima i obavezama, izricanju vaspitnih mjera, načinu vrednovanja postignuća učenika, tehničkim uslovima za rad i drugo. U okviru istraživanja, koje je sprovedeno na Cetinju, ispitano je 100 učenika i 70 roditelja, a vodilo se računa o zastupljenosti važnih kriterijuma kako bismo dobili mjerljive i kvalitetne rezultate.

Rezultati ankete sa učenicima i roditeljima pokazuju da su interpersonalni odnosi nastavnika i učenika uglavnom dobri, ali da nastavnici svojim zalaganjem treba da dodatno afirmišu svoj odnos prema učenicima. Da učenici poštuju nastavnike, cijene njihovo iskustvo i prihvataju njihovo mišljenje, po rezultatima ankete, ispitanici su odgovorili na sljedeći način: potpuno se slažem 12, 6 %, uglavnom se slažem 33,1 %, djelimično se slažem 41,6 % i ne slažem se 21,4 %. 
 
Da su kriterijumi kojima se vode nastavnici prilikom ocjenjivanja realni i jednaki za sve učenike, složilo se 46,2 % ispitanika.
 
Veliki broj ispitanika (73,8 %) smatra da tehnički uslovi za rad u školi (kabineti, računarska sala i oprema, fiskulturna sala itd.) nijesu na zadovoljavajućem nivou.
 
Ispitanici su ocjenama od 1 – nikad do 5 – uvijek ocjenjivali koliko često nastavnici koriste dodatne materijale i zanimljive video sadržaje na času, pa je najveći broj ispitanika ocijenio ovu konstataciju ocjenom 3 (68,5 %).
 
Rezultati pokazuju da bi nastavnici trebalo da pronađu način da nastavu učine zanimljivijom za učenike, kroz upotrebu raznih dodatnih materijala i sadržaja. Ankete sa roditeljima su pokazale da roditelji nijesu dovoljno informisani o radu Savjeta roditelja. Neophodno je različitim oblicima komunikacije poboljšati informisanost roditelja o radu Savjeta roditelja. Učenici i roditelji, koji su učestvovali u istraživanju, su dali svoje prijedloge za poboljšanje i unapređenje osnovnog obrazovanja. Neki od prijedloga su: češće organizovanje radionica i predavanja na različite teme, otvorena saradnja sa roditeljima u cilju zajedničke pomoći učenicima, bolja komunikacija i saradnja između nastavnika i učenika,  prepoznavanje i usmjeravanje nadarenih učenika, veća posvećenost nastavnika učenicima koji imaju poteškoće u savladavanju gradiva.

U Društvenom centru je nakon predstavljanja rezultata održana diskusija tokom koje je zaključeno da se roditelji, takođe, moraju više uključiti u rad u školama ,a takođe i pokazati više interesovanja za ponašanje i postignuća djece.

Istraživanje  je predstavljeno u publikaciji koja je dostupna na našem zavničnom ISSUU nalogu na sljedećem linku >>> https://issuu.com/aktivnazona/docs/analiza_osnovnog_obrazovanja

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.