slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Tražimo nove ljude!

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

trazimo nove ljude sajt
Aktivna zona je objavila Poziv za nove članove/ce Upravnog odbora organizacije!

Nove pozicije u Upravnom odboru su otvorene za sve entuzijastične građane/ke starije od 16 godina, zainteresovane za razvoj demokratije, građanskog aktivizma, učešća građana u procesu donošenja odluka i veću povezanost zajednice u cilju rješavanja zajedničkih problema.
 
Dvije pozicije su otvorene u okviru Upravnog odbora organizacije:
1. Koordiantor/ka Društvenog centra
2. Koordinator/ka Fondacije mladih.
 
Opis posla – Koordinator/ka Društvenog centra:
Koordinator/ka Društvenog centra je zadužen/na za pripremanje godišnjih planova rada Centra, odnosno sprovođenje aktivnosti u Centru u skladu sa ciljevima i vrijednostima organizacije. Centar je prostor namijenjen organizovanju edukativnih radionica/predavanja, diskusija, projekciji filmova i drugim aktivnostima koje imaju za cilj da stvore dobro informisane i odgovorne građane/ke.
 
Opis posla – Koordinator/ka Fondacije mladih:
Kooridnatora/ku Fondacije mladih očekuje mnogo posla na polju promocije i afirmacije filantropskog djelovanja građana/ki (dobrovoljno davalaštvo). Koordinator/ka je zadužena za osmišljavanje i sprovođenje donatorskih akcija u cilju rješavanja problema u zajednici.
 
Način prijave i izbor kandidata/kinja?
Svi zainteresovani građani/ke se mogu prijaviti za pomenute pozicije tako što će putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. proslijediti svoj CV, uz kratko motivaciono pismo (najviše 10 rečenica). Kandidati/kinje koje na osnovu dostavljenih dokumenata ispunjavaju uslove, biće pozvani na intervju kako bi sa predstavnicima organizacije razgovarali o idejama i prijedlozima kandidata/kinja za dalji rad.
 
Rok za prijavu?
Rok za slanje prijava je 31.01.2018.godine.
 
Ko nema pravo učešća?
Članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.
 
Napomena:
* Za pomenute pozicije nije predviđen honorar. Kao članovi/ce Upravnog odbora, kandidati/kinje će biti u mogućnosti da učestvuju u pripremanju godišnjih planova rada organizacije i drugih dokumenata bitnih za razvoj organizacije. Takođe, isti će biti u prilici da učestvuju u pripremi projektnih prijedloga u okviru kojih je moguće obezbijediti honorarnu nadoknadu za rad.
 
Ko smo mi?
Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve, kao i praćenje rada lokalne samouprave, te povezivanje lokalnih aktera u cilju rješavanja problema u zajednici.
 
MISIJA organizacije: Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.

VIZIJA organizacije: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine.
 
Ciljevi i djelatnosti organizacije: Rješаvаnje pitanja lokalne zajednice; poboljšanje saradnje organizacija građanskog društva sa lokalnim i nacionalnim institucijama; praćenje rada lokalnih i nacionalnih institucija, te učešće u procesima donošenja odluka o bitnim pitanjima za zajednicu; povezivanje svih društvenih aktera u cilju rješavanja zajedničkih problema i stvaranja odgovornog društva; afirmacija i promocija građanskog aktivizma; promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju; unapređenje životne sredine i njena zaštita; edukаcija građana, sa posebnim akcentom nа mlade, o značaju očuvanja njihove okoline i odnosa sa ljudima.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.