slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona uputila komentare na nacrt budžeta

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

cetinje
Aktivna zona je u periodu od 09-16. marta tekuće godine objavila grafikone - prikaze planiranih prihoda i rashoda budžeta prijestonice Cetinje, a na osnovu objavljenog nacrta tog dokumenta. Kako smo uočili par nelogičnosti i nejasnoća, uputili smo pitanja i komentare resornom sekretarijatu.
 
Pitanja:
1. Na osnovu člana 30 Zakona o prijestonici, predlaže se osnivanje posebnog Fonda za razvoj prijestonice Cetinje. Iz Fonda se finansiraju:  projekati koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta;  razvojni projekti; infrastrukturni projekti; projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa; projekti za valorizaciju turističkih potencijala;  projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;  i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.  Kako nijesmo pronašli javno dostupne informacije o ovom pitanuju, da li je pomenuti Fond formiran i da li će isti upravljati donacijama iz državnog budžeta po osnovu Zakona o prijestonici?

2. Budući da je planirani prihod budžetu po osnovu pomenutog Zakona 3 400 000,00 eura za tekuću godinu, što je inače manje od 1% tekućeg budžeta Crne Gore, a kako u prikazu Plana rashoda nije jasno definisano da li će se sredstva utrošiti po osnovu Godišnjeg programa razvoja prijestonice Cetinje za tekuću godinu, da li nam možete obrazložiti stavke u budžetu koje će biti finansirane uz pomoć pomenutih sredstava?
 
Prijedlozi: 
1. U odnosu na Plan rashoda, odnosno stavki pod rednim brojem 431 – trasferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, predložili bismo smanjenje sredstava namijenjenih sportu, budući da su sredstva neravnomjerno raspodijeljena (čak 55% ukupnih sredstava za ovu stavku čine sredstva za razvoj sporta). Stava smo da bi izdvajanja za obrazovanje, udruženjima i organizacijama, te Crvenom krstu, trebalo da iznose više od planiranih.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.