slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona na sastanku sa gradonačelnikom prijestonice Cetinje

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

CETINJE
(Cetinje, 23.04.2018. godine) Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan i predstavnici prijestonice Cetinje, ugostili su predstavnike Aktivne zone, Jovanu Despotović i Miloša Markovića, na prvi konsultativni sastanak povodom situacije u NVO sektoru.
 
Sastanak je inicirala Aktivna zona, sa ciljem upoznavanja gradonačelnika g-dina Aleksandra Kašćelana, sa prilikama u nevladinom sektoru Cetinja, ali i problemima u saradnji sektora sa organima lokalne uprave.
 
U ime Aktivne zone je govorio Miloš Marković, koji se istakao važnost građanskog aktivizma kroz rad nevladinih organizacija, kao i potrebu za jačanjem saradnje lokalne uprave sa NVO. Gradonačelnika je upoznao sa dosadašnjim radom Aktivne zone i budućim planovima u četiri prioritetne oblasti rada organizacije (saradnja lokalne uprave sa NVO, neformalna edukacija, razvoj filantropije i promocija građanskog aktivizma). Kada je riječ o saradnji lokalne uprave sa NVO, Marković je ocijenio da ista nije na zadovoljavajućem nivou. Prije svega, zbog nedovoljnog učešća građana (udruženja građana) u procesima donošenja odluka - učešće u radu lokalnog parlamenta i raznih radnih grupa za pripremu lokalnih javnih politika), ali i zbog netransparentne dodjele sredstava nevladinim organizacijama posljednjih pet godina. 
 
Gradonačelnik Kašćelan je pozdravio inicijativu Aktivne zone za organizovanjem sastanka i pohvalio dosadašnje uspjehe organizacije. On je takođe istakao važnost jačanja saradnje NVO i lokalne uprave. Ovom prilikom je obećao da će lokalna uprava drugačije pristupiti rješavanju problema u saradnji i da će im u tome pomoći najavljene izmjene i dopune pravnih okvira u oblasti saradnje NVO sa lokalnom upravom. 
 
Na sastanku je bilo govora i o mogućim zajedničkim aktivnostima, a izdvojila je ideja za pokretanjem velike donatorske akcije u cilju prikupljanja novca za nabavku specijalnog vozila za službu sa spašavanje Cetinja. Takođe, Aktivna zona je naglasila potebu za strateškim planiranjem u oblasti razvoja turizma kao glavne privredne grane grada, sa čime su i predstavnici lokalne uprave bili saglasni. Na sastanku je dogovoreno da će osoba zadužena za saradnju sa NVO, u okviru lokalne uprave, raditi na pripremi posebnog registra aktivnih NVO na Cetinju, kako bi se pospješila komunikacija. 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.