slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Lokalne uprave treba da uspostave bolje kanale komunikacije sa građanima

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Kotor
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
, NVO Aktivna zona sa Cetinja i Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja organizovali su Forum građana – Snažne zajednice, 04.05.2018. godine, u Kotoru.

Forum građana je predstavljao interaktivni događaj za pokretanje diskusije između građana, nevladinih organizacija, predstavnika lokalne samouprave i drugih aktera o mogućnostima za učešće građana u procesu donošenja odluka mimo izbornog ciklusa. Dodatno, forum je podrazumijevao pokretanje debate o stepenu informisanja građana o svojim pravima, kao i dosadašnjoj komunikaciji između građana i lokalne samouprave u cilju kreiranja lokalnih javnih politika.

Zadatak ovog događaja je bio i da u konstruktivnoj atmosferi analizira institut odbornika i odnos odbornik-građanin, kao i moguća rješenja u tom polju. Prisutni su imali priliku da predlože načine za animiranje građana za učešće u političkom procesu, kao i da diskutuju o ulozi organizacija civilnog društva u gore navedenim procesima. Forum se, takođe, osvrnuo na moguće modele animiranja građana i organizacija civilnog društva u cilju podsticanja kvalitetnih debata u korak predstojećim lokalnim izborima u više crnogorskih opština.
U ime lokalne uprave, na Forumu je govorila potpredsjednica opštine Kotor g-đa Ljiljana Popović Moškov, dok je ispred civilnog sektora govorila g-đa Biljana Gligorić iz NVO Expeditio.

Ispred Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO-a) skup je pozdravila Nevena Bulatović. Moderator diskusija je bio Miloš Marković, u ime Aktivne zone.

Dobre primjere prakse u oblasti saradnje lokalne uprave sa civilnim društvom u Kotoru predstavila je g-đa Popović Moškov, posebno ističući značaj proaktivnog pristupa lokalne uprave, u cilju povećanja nivoa interesovanja građana da učestvuju u procesima donošenja odluka. Takođe, ona smatra da je jedan od načina za uključivanje građana u rad lokalne uprave njihova mogućnost da biraju svoje predstavnike imenom i prezimenom, pa samim tim da prate odgovornost rada predstavnika kojeg su izabrali. G-đa Popović Moškov je izrazila nezadovoljstvo načinom izbora predstavnika građana u mjesnim zajednicama, koje bi trebalo da kanališu suštinske ideje za razvoj grada.

G-đa Biljana Gligorić je istakla dobru saradnju sa g-đom Popović Moškov i naglasila da se radi o rijetkom primjeru službenika lokalne uprave koji razumiju i podržavaju rad lokalnih nevladinih organizacija. Poboljšanje i povećanje učešća građana u procesima donošenja odluka se ogleda u potrebi za inovativnijim pristupom, povećanjem personalne odgovornosti zaposlenih u lokalnim upravama i proaktivnijem pristupu lokalne uprave u informisanju građana o načinima njihovog doprinosa radu iste. Istakla je da je inovativnost potrebna kako bi se obezbijedio pristup informacijama većem broju građana. Korišćenjem novih pristupa od strane lokalne uprave pospješilo bi se učešće građana u procesima donošenja odluka. G-đa Gligorić je kazala da je personalna odgovornost ključna u stvaranju jake i odgovorne lokalne uprave.

U diskusiji su aktivno učestvovali predstavnici civilnog sektora iz južnih opština Crne Gore, ali i predstavnici lokalne uprave Kotor.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica“, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016, Crna Gora. Projekat realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, Aktivnom zonom iz Prijestonice Cetinje i Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja. Cilj projekta je osnaživanje nevladinih organizacija da doprinesu socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice u Crnoj Gori.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.