slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Predstavljamo modele odluka i akata za bolju saradnju NVO sa lokalnim samoupravama

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

modeli odluka i akata
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva pripremio je 6 Modela odluka i akata u oblasti saradnje NVO sa lokalnom samoupravom i učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.
 
Naime, radi se o sljedećim modelima odluka i akata:
- Model ,,Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova“;
- Model ,,Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama“;
- Model ,,Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
- Model ,,Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade”;
- Model ,,Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
- Anex Modela ,,Poslovnik o radu Skupštine Opštine“.
 
Izrada navedenih modela predstavlja dio zajedničkih aktivnosti podrške CRNVO-a i nasih partnera i saradnika jedinicima lokalnih samouprava, u cilju usaglašavanja njihovih odluka i akata sa novim rješenjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i u cilju unapređenja pravnog okvira za veće učešće NVO u donošenju odluka na lokalnom nivou i stvaranja podsticajnog ambijenta za saradnju crnogorskih opština i nevladinih organizacija.
 
Izrada modela jedna je od glavnih aktivnosti projekta ,,Moja zajednica-Snažna zajednica“ koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije i čiji su ključni ciljevi osnaživanje lokalnih zajednica u Crnoj Gori, razvoj efikasnih i odgovornih lokalnih samouprava, kao i unaprijeđeno učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i kreiranja lokalnih javnih politika.
 
U cilju predstavljanja navedenih modela predstavnicima lokalnih samouprava i nevladinim organizacijama iz južnog regiona, centralnog i sjevermog regiona , CRNVO će organizovati tri prezentacije prema sljedećem rasporedu:
12. februar (10h-12h) –Opština Tivat (Sala za sastanke,15 C, II sprat)
14. februar (11h-13h) – Opština Danilovgrad (Velika sala)
28. februar (11h-13h) - Opština Berane
 
Modele možete pronaći i preuzeti OVDJE.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.