slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Istraživanje: Razumijevanje i stav prema LGBTIQ+ pravima u prijestonici Cetinje

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

da razumijevanje bude nacin sajt
Aktivna zona je započela istraživanje ,,Razumijevanje i stav prema LGBTIQ+ pravima u prijestonici Cetinje'', koje sprovodi u okviru projekta ,,Da razumijevanje bude način'', uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
 
Cilj ovog istraživanja je da se dobiju konkretni podaci o stavu i razumijevanju građana/ki Cetinja (mladih od 15 do 30 godina) o pravima LGBTIQ+ osoba. Naime, ovim istraživanjem će se ispitati stavovi 200 građana/ki Cetinja, putem anonimnih anketnih listića. Rezultati istraživanja e biti sastavni dio Publikacije koju ćemo objaviti u okviru projekta, dok će isti takođe biti javno dostupni na našoj veb stranici.
 
Istraživanje u online verziji možete ispuniti OVDJE.
 
Napomena: Stavovi i mišljenja iznijeta u ovom istraživanju su anonimna.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.