slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Organizovane edukativne radionice ,,Uvod u razumijevanje LGBTIQ+''

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

edukativne radionice lgbtiq
Aktivna zona je organizovala edukativne radionice za učenike/ce devetog razreda osnovnih škola i učenike/ce srednjih škola iz Prijestonice Cetinje na temu ,,Uvod u razumijevanje LGBTIQ+''.

 

Dvodnevna edukativna radionica organizovana je 25-26. maja, u okviru projekta ,,Da razumijevanje bude način'', čiju realizaciju finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, a koji ima za cilj da građane/ke Cetinja, sa posebnim akcentom na mlade, informiše o položaju i pravima LGBTIQ+ osoba u društvu.

Edukativne radionice je vodila Vanja Gagović, aktivistkinja za ljudska prava, a radionici su prisustvovali učenici/ce devetog razreda osnovne škole ,,Njegoš'', kao i učenici/ce Srednje stručne škole i JU Gimnazija. Učesnici/ce radionice su upoznati sa stereotipima i predrasudama koji se vezuju za položaj LGBTIQ+ populacije u društvu, kao i sa osnovnim pojmovima u borbi za prava i bolji položaj te populacije u Crnoj Gori.

Pored edukativnih radionica, u okviru pomenutog projekta je već organizovan nagradni konkurs, putem kojeg smo podržali tri najbolja eseja, a sprovedeno je i istraživanje o poznavanju prava i položaja LGBTIQ+ populacije na Cetinju. Objavljena je i brošura ,,Pojmovnik LGBTIQ+ prava''. Rezultati i analiza podataka će biti predstavljena na ,,Nedjelji razumijevanja'' koja će biti završna aktivnost projekta ,,Da razumijevanje bude način'', koja će se organizovati u julu tekuće godine.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.