slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Javna rasprava o učešću građana i NVO u donošenju odluka na Cetinju

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

CETINJE
Javna rasprava o učešću građana i NVO u donošenju odluka i saradnji NVO i lokalnih samouprava biće održana u četvrtak, 30.maja u kongresnoj sali Biznis centra.

 

Raspravu organizuju Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivna zona i Udruženjem za razvoj civilnog društva. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, pripremljeno je šest modela odluka i akata koji regulišu učešće građana i NVO u donošenju odluka i saradnju NVO i loklanih uprava.

U cilju predstavljanja navedenih modela predstavnicima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i građanima Prijestonice Cetinje, kao i u cilju podrške procesu prilagođavanja navedenih modela, CRNVO u saradnji sa Prijestonicom Cetinje organizuje javnu diskusiju u četvrtak,30.maja u kongresnoj sali Biznis inkubatora. Cilj javne diskusije je dobijanje komentara i sugestija svih aktera u odnosu na rješenja sadržana u modelima, mogućnostima njihovog prilagođavanja potrebama i kontekstu Prijestonice Cetinje - stoji u saopštenju pomenutog sekretarijata.

Javna rasprava počinje u deset, a trajaće do 13 časova.

 

Izvor: RTV Cetinje

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.