slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Orgaizovane edukativne posjete u okviru projekta ,Da razumijevanje bude način''

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Edukativne posjete LGBTIQ
(Podgorica, 13.06.2019. godine) Aktivna zona je u okviru projekta ,,Da razumijevanje bude način'' organizovala edukativne posjete institucijama i organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTIQ+ osoba.

 

 

Posjeti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, te organizacijama Queer Montenegro i Spektra, prisustvovali su učenici JU Srednje stručne škole, JU Gimnazija i JU Osnovna škola "Njegoš“. Posjeta učenika je organizovana pod okriljem projekta „Da razumijevanje bude način“ finansiranog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a koji implementira NVO Aktivna zona.

 

Cilj projekta je, između ostalog, i podizanje nivoa informisanosti mladih sa Cetinja o položaju i ljudskim pravima LGBTIQ+ osoba, a posjeta ministarstvu i pomenutim organizacijama predstavlja nastavak projektnih aktivnosti koje je Aktivna zona organizacija realizovala u prethodnom periodu.

 

U Ministarstvi za ljudska i manjinska prava su učenike primili zaposleni u ministarstvu, koji su im predstavili ulogu koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima u sistemu izvršne vlasti, njegove nadležnosti u kontekstu zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda, kao i saradnju koju ono ostavaruje sa međunarodnim i domaćim partnerima na kreiranju društvenog ambijenta u kome se ljudska prava dosledno poštuju, a različitost i tolerancija njeguju kao osnovne vrijednosti koje doprinose jačanju kohezije crnogorskog društva.

 

Predstavnici ministarstva su upoznali učenike i sa praktičnim aktivnostima koje ono realizuje na jačanje društvenog prihvatanja marginalizovanih društvenih grupa, posebno LGBTI osoba. Takođe, predstavljen im je i niz publikacija koje je ministarstvo priredilo u prethodnom periodu, a koje imaju za cilj informisanje javnosti o savremenim međunarodnim standardima ljudskih prava i potrebi njihove implementacije u Crnoj Gori.

 

Učenici su u razgovoru sa zaposlenima u ministarstvu pokazali značajan nivo poznavanja ključnih pojmova iz oblasti zaštite od diskriminacije, kao i poznavanja problema sa kojima se LGBTI osobe suočavaju u svakodnevnom životu. Poseban interes su iskazali za položaj LGBTIQ+ osoba u crnogorskom društvu, njihovim zakonskim pravima, kao i specifičnim situacijama sa kojima se one sreću.

 

U nastavku realizacije projekta planirano je organizovanje ,,Nedjelja razumijevanja'' na Cetinju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.