slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Društvene mreže za lagane teme - analiza sadržaja Facebook stranice lokalne uprave

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Društvene mreže za lagane teme Facebook stranica Prijestonice Cetinje
Aktivna zona
je nakon zloupotreba zvanične Facebook stranice Prijestonice Cetinje (objavljivanje sadržaja o radu političkih partija), odlučila da uradi kratko istraživanje o tome kako lokalna uprava koristi ovaj popularni mehanizam za informisanje građana, te koje informacije imaju primat u objavama.
 
Istraživanje smo sproveli za period od februara do kraja jula tekuće godine i utvrdili da je na zvaničnoj Facebook stranici lokalne uprave objavljeno ukupno 121 objava. Nije poznato koja se tačno gradska služba bavi vođenjem računa o sadržaju stranice.
 
Kako bismo na što bolji način grupisali predmetne objave, podijelili smo ih u 14 različitih kategorija. Naime, u odnosu na sadržinu objava, utvrdili smo da se na Facebook stranici najčešće mogu pronaći sljedeće informacije: otvaranje manifestacija i obilježavanje bitnih datuma, kao i učešće gradonačelnika na događajima u gradu (21 objava - 17,35%); Montenegro Beer Fest (20 objava - 16,58%); informacije o posjetama ambasadora, glumaca, ministara i drugih javnih ličnosti Cetinju (18 objava - 14,87%); uručivanje zahvalnica, ugošćavanje sportista i uspješnih sugrađana/ki (13 objava - 10,74%); promocija ostalih manifestacija u organizaciji gradske uprave ili Turističke organizacije Prijestonice Cetinje (13 objava - 10,74%); rad lokalne uprave, gradonačenika i gradskih službi - servisne informacije (10 objava - 8,26%); potpisivanje sporazuma o saradnji sa različitim akterima (5 objava - 4,13%); putovanja gradonačelnika na međunarodnim skupovima (5 objava - 4,13%); upućivanje čestitki gradonačenika povodom dana nezavisnosti, državnosti, vjerskih praznika, uspjeha lokalnih sportskih klubova i dr. (5 objava - 4,13%); informacije u vezi sa radom predsjednika Crne Gore - Mila Đukanovića (4 objave - 3,3%); informacije o radu Demokratske partije socijalista (2 objave - 1,65%); najave investicija (2 objave - 1,65%); intervjui gradonačelnika sa medijima (2 objave - 1,65%); i najave projekata za razvoj kapaciteta lokalne uprave (1 objava - 0,82%).
 
Na osnovu ovog rasporeda objava u procentima, može se zaključiti da se preko 70% objava odnosilo na manifestacije, obilježavanje bitnih datuma i čestitke, dok se najmanji broj njih odnosio na servisne informacije, najave investicija i transparentan rad lokalne uprave.
 
Ono što je potrebno posebno naglasiti jeste nedostatak korisnih servisnih informacija, odnosno objavljivanje informacija sa zvanične veb stranice Prijestonice, a koje se odnose na direktno učešće građana u procese donošenja odluka (javne rasprave) ili objave u vezi sa budžetom grada, usvojenim aktima, oglasima i konkursima, izvještajima, lokalnim akcionom planovima i slično. Povodom ovog podatka, apelujemo na administratora stranice da se u budućnosti na istoj pronađe dodatni broj korisnijih informacija za život građana, budući da se radi o najpopularnijem vidu društvene komunikacije, koji prevazilazi sve standardne mehanizme informisanja građana (veb stranica, radio i oglasne table).
 
Takođe, na Facebook stranici se u pomenutom periodu nije našla nijedna objava u vezi sa realizacijom Godišnjeg plana razvoja Prijestonice za tekuću godinu, iako je realizacija tog dokumenta, odnosno implementacija Zakona o Prijestonici, bio glavni adut predizborne kampanje trenutne gradske vlasti.
 
Razumijemo da koordinacija nalozima na društvenim mrežama nije zakonski ili putem bilo kojeg drugog opštinskog propisa regulisana, te upravo zbog toga tražimo od lokalne uprave da ne zloupotrebljava ovaj mehanizam i da isti ne koristi za ,,lagane teme'', već učini dostupnim informacije koje potencijalno mogu doći do preko 60% ukupnog broja stanovništva koji su aktivni korisnici društvenih mreža.
 
Dodatno, potrebno je naglasiti da administrator Facebook stranice ni u jednom slučaju nije odgovorio na komentare posjetilaca i pratilaca, iako smo utvrdili da su komentari bili na mjestu i u skladu sa samim sadržajem objave. Ovo se kosi sa osnovnom svrhom društvenih mreža, koje pozivaju na povezanost i dostupnost, a posebno u slučajevima kada se radi o gradskim ili državnim službama i institucijama, kao što je to praksa u svijetu.
 
Osnovni cilj ovog istraživanja je aktuelizovanje pitanja upravljanja zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, ne samo na Cetinju, već i od strane drugih gradskih i nacionalnih službi i institucija, koje se ne pridružavaju kodeksa objektivnosti i transparentnosti u vođenju istih.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.