slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Reagovanje Aktivne zone povodom usvajanja Plana razvoja Prijestonice za 2020. godinu: Razvoj Prijestonice na čekanju?

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

CETINJE
Umjesto što kabinet Gradonačelnika ljutito odgovara na saopštenja opozicionih političkih partija, koja ukazuju na nedovoljnu ažurnost lokalne uprave u sprovođenju godišnjeg Plana razvoja Prijestonice za tekuću godinu, valjalo bi da isti javnosti predstavi konkretne aktivnosti koje je lokalna uprava preduzela u prethodnom periodu, a povodom implementacije planiranih projekata.
 
Napominjemo, Aktivna zona već više od sedam mjeseci čeka informaciju o tome koje je to korake lokalna administracija preduzela, kako bi se iskoristila sredstva opredijeljena za realizaciju veoma bitnih projekata za razvoj grada, a na osnovu Zakona o Prijestonici, koji je bio ključni adut lokalne vlasti u predizbornoj kampanji.
 
Prema našoj evidenciji, a koju smo bili primorani da vodimo na osnovu javno dostupnih informacija, te obilaskom lokacija na kojima bi sada radovi trebalo da budu pri završetku, veliki broj projekata nije realizovan, a zbog toga smo sačinili i Alternativni izvještaj o toku implementacije, koji građani mogu pronaći na našoj platformi ,,Popravi Cetinje''. Prema tim informacijama, od ukupno 19 predloženih projekata (od kojih se pet projekata nalazi u okviru drugih potrošačkih jedinica, van nadležnosti Zakona o Prijestonici), realizacija pet projekata uopšte nije ni počela, a za četiri projekta nema javno dostupnih informacija. Samo su četiri projekta u toku realizacije, a radi se o rekonstrukciji Mojkovačke ulice, odnosno rekonstrukciji vodovodne mreže, izgradnji gradskog stadiona i izgradnji univerzitetskog kompleksa. Radovi su prekinuti na više lokacija, iako je bilo naznaka da bi oni uskoro trebalo da počnu, a radi se o raskrsnici ulica Vojvode Boža i Sava Burića, te izgradnji saobraćajnice kroz univerzitetski kompleks. Kada je riječ o rekonstrukciji Puškinove ulice, na veb stranici gradske uprave smo pronašli objavu tendera za izbor izvođača, a tender je objavljen i za nabavku opreme za unapređenje rada gradskih službi. Aktivnosti u smjeru izgradnje Prihvatilišta za napuštene kućne ljubimce, takođe nijesu vidljive, što je slučaj i sa Centrom za kulturu, kao i sa izgradnjom stadiona sa atletskom stazom u Humcima, sanacijom sportskih sala u SRC Cetinje.
 
Nekoliko je nedostataka koje u Aktivnoj zoni smatramo kao ključne za neuspjeh implementacije pomenutog dokumenta. Naime, lokalna uprava nije u sastav Radne grupe za izradu pomenutog dokumenta uključila javnost, a posebno u početnoj fazi izrade. Nije anketirala Cetinjane/ke o tome što oni smatraju prioritetnim za poboljšanje njihovog života u gradu. Drugo, lokalna administracija nije uključila predstavnike NVO u proces izrade dokumenta, što je cijeli proces dodatno učinilo netransparentim. Treće, javne rasprave su samo proceduralna aktivnost, obavezujuća zakonom, koju je lokalna uprava sprovela a da ni ne obavijesti stanovnike/ce (ni putem lokalnog medija, a ni putem zvanične facebook stranice, ili putem postera), da se ta rasprava dešava, što se desilo i sa posljednjom javnom konsultacijom povodom usvajanja novog Plana za narednu godinu. Prijedlozi koji dođu nakon što radna grupa pripremi finalnu verziju dokumenta ne mogu ni biti usvojeni, jer bi to značilo mijenjanje cijelog dokumenta, koju naravno lokalna uprava ne može sebi dozvoliti. Četvrto, ni više mjeseci nakon zvaničnog usvajanja u lokalnom parlamentu, finalnu verziju Plana građani nijesu mogli pronaći ni na samoj veb stranici, koja je postala isuviše komlikovana za posjetioce. Peto, građani ne mogu da prate tok realizacije, jer nigdje ne postoji javno dostupna informacija o aktivnostima koje preduzima lokalna uprava u tom smislu, što dozvoljava lokalnoj upravi da bude neažurna i u samoj realizaciji. Na kraju, lokalna uprava nije procijenila svoje potencijale i nedostatke u pogledu realizacije strateškog dokumenta ovakve prirode, koji prije svega zahtijeva stručnost, odgovornost i upornost, uzeći u obzir okruženje i prepreke sa kojima se realizator može susreti u procesu implementacije.

Aktivna zona i dalje, kao i ostatak građana/ki, očekuje bilo kakve informacije o tome zašto se dokument nije u cjelosti realizovao, da li je lokalnoj upravi potrebna eksterna ekspertska podrška u tom procesu i ko je odgovoran za neuspjelu realizaciju planiranih projekata već drugu godinu za redom. U tom išćekivanju, spremni smo da ponudimo i konkretna rješenja, prijedloge i podršku lokalnoj upravi, kako bi Plan za narednu godinu bio uspješnije realizovan.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.