slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona: Lokalna uprava da poboljša komunikaciju i saradnju sa građanima i NVO

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

CETINJE
Skupština Prijestonice Cetinje samo jednom godišnje komunicira sa organizacijama građanskog društva na Cetinju i to putem cirkularnog pisma, kojim od istih zatražuje preporuke za Program rada za narednu godinu. Međutim, prijedlozi se rijetko uvaže, što obesmišljava taj vid komunikacije.
 
Povodom navedene informacije, Aktivna zona se obratila Skupštini Prijestonice Cetinje sa prijedlozima za poboljašnje komunikacije sa civilnim sektorom i povećanjem stepena učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. U nastavku prenosimo dopis u cjelosti:
 
Aktivna zona već duži niz godina zagovara potrebu za izmjenama i dopunama ključnih opštinskih propisa koji se odnose na saradnju lokalne uprave i nevladinih organizacija, te učešće lokalnog stanovništva u javnim konsultacijama i procesu donošenja odluka. Podsjećamo da Prijestonica Cetinje posljednjih sedam godina nije objavljivala Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, već da se sredstva sada, više nego ikada, dodjeljuju mimo konkursa i postojećih propisa. Pored toga, lokalna administracija, uključujući i instituciju koju Vi predstavljate, nije organizovala nijedan sastanak sa predsatvnicima lokalnih NVO, iako je i to regulisano Poslovnikom o radu Skupštine Prijestonice Cetinje. Dodatno, postoji nedostatak komunikacije između lokalne uprave i građana, budući da u mnogim slučajevima lokalna uprava ne djeluje proaktivno i u skladu sa postojećim propisima, kada je riječ o javnim konsultacijama povodom bitnih odluka za grad. Ono što je obilježilo rad nove gradske administracije je, iz perspektive organizacije koje radi na rješavanju problema u gradu, nedovoljna otvorenost za komunikaciju, nedostatak transparentnosti i loša komunikacija sa građanima i civilnim sektorom.
 
Smatramo da je potrebno izmijeniti ali i usvojiti nove opštinske propise, kako bi se dosadašnja praksa promijenila i navedeni problemi riješili. Podsjećamo Vas da ste nam na sastanku organizovanom na našu inicijativu, na samom početku Vašeg mandata, dali uvjerenje da ćete raditi na poboljšanju pomenutih propisa, ali do toga nažalost nije došlo. Sada koristimo jedini kanal komunikacije, koji Skupština praktikuje jednom godišnje, kako bi uspostavila komunikaciju sa civilnim sektorom.
 
Aktivna zona je kao partner na projektu ,,Moja zajednica - Snažna zajednica'', u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija iz Podgorice i Udruženjem za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, radila na pripremi pet modela odluka, a cijeli proces i finalne verzije modela su uvaženi i od strane Zajednica Opština, kao i Ministarstva javne Uprave Crne Gore. Naime, radi se o modelima sljedećih odluka: 1. Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; 2. Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama; 3. Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija; 4. Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade; 5. Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija.
 
Skupštini Prijestonice Cetinje smo dostavili i ,,word" verzije pomenutih dokumenata i ponudili tehničku podršku za prilagođavanje modela potrebama našeg grada.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.