slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna zona raspisuje konkurs/oglas za posao u okviru projekta Partnerstvo za lokalnu demokratiju: predavač

on . Posted in Aktivna zona Vijesti

Javni poziv za predavača
Aktivna zona raspisuje konkurs/oglas za posao za jednu (1) poziciju eksternog predavača za trening za jačanje kapaciteta lokalnih NVO i građanskih aktivista, a u okviru projekta "Partnerstvo za lokalnu demokratiju".
 
- Djelokrug rada - spoljni ekspert će u periodu od 01.09. do 30.09.2023. godine biti odgovoran za sljedeće zadatke:

• Priprema metodologije za dva trodnevna modula obuke i kreiranje programa obuke (identifikacija ključnih problema iz oblasti praćenja rada lokalne samouprave i građanskog aktivizma);
• Realizacija dva (2) treninga i predavanja na dogovorene teme,
• Sprovođenje kratke evaluacije na samom početku obuka kako bi se utvrdio početni stepen znanja i vještina izabranih predstavnika/ca OCD; predavači će putem specijalno kreiranog upitnika izvršiti mjerenje poznavanja uređenja lokalne samouprave i načinima praćenja rada,
• Evaluacija i izvještavanje o uspjesima obuke,
• Komunikacija i koordinacija sa Timom za implementaciju projektu u sprovođenju treninga i mapiranju problema.
 
Ciljna grupa / vrsta organizacija:
 
Prednost u izboru će imati manje razvijene organizacije, a čije aktivnosti su i u dosadašnjem periodu bile usmjerene ka praćenju rada lokalnih samouprava, dok će Komisija voditi računa o regionalnoj zastupljenosti.
Broj učesnika: 15
Broj dana: 6
Opis obuke: Učesnici/učesnice će se tokom prvog modula informisati o uređenju lokalne samouprave, lokalnoj demokratiji, te procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Tokom drugog modula će se konkretno raditi na osmišljavanju inicijativa koje se potencijalno mogu sprovoditi u lokalnim zajednicama, a biće predstavljeni ključni alati za korišćenje od strane OCD.

- Rezultati:

Konačan rezultat angažmana po ovom pozivu i ToR-u je realizacija ukupno 2 obuke. Od eksternog predavača se očekuje da dostavi sljedeće:
1) Predlog programa rada i metodologija;
2) Upitnik za utvrđivanje početnog stepena znanja učesnika;
3) Izvještaj poslije održanog prvog i drugog modula obuka.
 
Dokumenta za preuzimanje:
 
Projekat „Partnerstvo za lokalnu demokratiju“, koji realizuje NVO Aktivna zona je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.