slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Besplatna pravna pomoć u slučaju povrede prava na mirno okupljanje

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

protesti
U okviru projekta „Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru”, koji Institut alternativa (IA) sprovodi sa Akcijom za ljudska prava (HRA), HRA pruža besplatnu pravnu pomoć svima onima koji/e smatraju da im je povrijeđeno pravo na mirno okupljanje, garantovano Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom Crne Gore i Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.