slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Otvoreno pismo gradonačelniku

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

skupstina cetinje
Cetinjske nevladine organizacije su na jednom od posljednjih konsultativnih sastanaka razmatrali mogućnost pokretanja inicijative pod nazivom ''NVO za Cetinje''. Naime, radi se o inicijativi koju pokreću aktivne nevladine organizacije našeg grada koje djeluju u oblastima: ljudska prava, građanski aktivizam, zaštita životne sredine, promocija zdravih stilova života i sl.
 
Ova inicijativa u ovom trenutku okuplja osam aktivnih zainteresovanih organizacija:
•    NVO ''Građanski kreativni centar'',
•    Udruženje paraplegičara Cetinje,
•    NVO ''My Way-Moj put'',
•    NVO ''Džonatan Livingston'',
•    NVO ''Stela'',
•    NVO ''Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom'',
•    Fondacija ''Mirjana A.R.'' i
•    NVO ''Aktivna zona''.

Ovoj inicijativi će se, u periodu koji slijedi, pridružiti još aktivnih organizacija iz našeg grada. Inicijativa predstavlja ujedinjeno djelovanje ovih organizacija u cilju realizacije društveno-korisnog projekta/akcije.

Nevladinom sektoru je u okviru budžeta Prijestonice opredijeljeno samo 5000 eura, a ove organizacije smatraju da je vrlo neostvariva mogućnost dijeljenja tih sredstava na više projekata/organizacija, jer bi se time umanjila efikasnost realizacije istih, a korisnog uticaja na društvenu zajednicu ne bi ni bilo. S tim u vezi, ove organizacije predlažu da se, u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, realizuje projekat/aktivnost, za čiju bi se realizaciju iskoristio pomenuti novac namijenjen za raspodjelu NVO. Na ovaj način, nevladine organizacije pokazuju da su iskreno posvećene dobrobiti lokalne zajednice, a Prijestonica Cetinje bi pokazala spremnost i volju da sarađuje sa organizacijama sa kojima dijeli viziju uređene i demokratske društvene zajednice.

Ovo je prvi put da se organizacije civilnog društva u našem gradu odriču sredstava namijenjenih za realizaciju projekata u njihovom okviru, i jedinstvena prilika da lokalna samouprava poboljša dosadašnju saradnju sa NVO.

(Od gradonačelnika se dopisom tražilo i određivanje termina konsultativnog sastanka povodom ostvarivanja ciljeva ove ideje).

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.