slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Projekat REGULA(K)TIVA

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

regulaktiva
Aktivna zona započinje realizaciju još jednog bitnog projekta u oblasti zagovaranja primjene zakonskih regulativa za mlade u prijestonici Cetinje.Naime, riječ je o projektu pod nazivom ''REGULA(K)TIVA'', za čiju je implementaciju Aktivna zona dobila podršku u okviru programa ''De fakto equal'' koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
 
Aktivna zona, od svog osnivanja, prvobitno djeluje u nekolike sfere: a)Aktivacija NVO sektora (tehnička podrška, osnaživanje njihovog uticaja, zastupljenost u procesu donošenja odluka, okupljanje, koordinacija, poboljšanje uslova rada i sl, b)građanski aktivizam (osnivanje volonterske grupe, realizacija društveno-korisnih projekata), c) vaninstitucionalna edukacija, d)omladinska poltika i e) očuvanje životne sredinje. Omladinska politika je vrlo bitan segment naše organizacije, budući da skoro cijelo članstvo organizacije pripada grupaciji mladih od 15 do 29 godina. S toga, Upravni odbor organizacije je odlučio da učešće u programu Fonda za aktivno građanstvo ''De Facto Equal'' iskoristi za osmišljavanje projekta kojim bi se zagovarala implementacija već postojećih pravnih regulativa i uticalo na stvaranje boljih rješenja za probleme mladih i omladinsku politiku grada uopšteno.

Prijestonica Cetinje ima strateški dokument ''Lokalni plan akcije za mlade'', čija je implementacija planirana u periodu od 2012.-2015.godine. Pomenuti dokument je predviđao preduzimanje konkretnih koraka u poboljšanju statusa mladih u našem gradu.

Aktivna zona planira da sprovede detaljno istraživanje o trenutnom stanju implementacije tog dokumenta u našem gradu, kako bi, u periodu koji slijedi, radila na iznalaženju rješenja za trenutno stanje.

Istraživanje će se sprovesti u nekoliko etapa. Prva etapa istraživanja jeste Online istraživanje za mlade: ''Mladi o omladinskoj politici 1.0.'', kojim se žele dobiti odgovori, mišljenja i stavovi od mladih građana/ki Cetinja o tome koliko je njima značilo usvajanje LPAM-a. Ovim istraživanjem ćemo dobiti i prijedloge ispitanika/ca za dalje postupke u procesu stvaranja pogodnije omladinske politike u gradu. Nakon toga, slijedi druga etapa istraživanja ''Mladi o omladinskoj politici 2.0.'', tj.istraživanje u okviru tzv. fokus grupa. Ukupno 9 mladih aktivnih osoba će biti dio detaljnog istraživanja. Ova etapa istraživanja ima za cilj analiziranje prethodno dobijenih rezultata putem Online anketiranja i određivanje konkretnih i realnih potreba mladih.

Projekat ''REGULA(K)TIVA'' trajaće do kraja godine, a predviđeno je niz aktivnosti u cilju afirmisanja i edukacije mladih Cetinjana/ki o tome kako da se direktnije uključe u stvaranje pogodnije omladinske politike, tj.politike uz pomoć koje će ostvariti svoja prava i učiniti Cetinje gradom

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.