slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Aktivna Zona organizovala I dio ''Treninga za mlade aktiviste''

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

uvod u gradjanski aktivizam I dio
Aktivna Zona
je uspješno realizovala prvi dio ''Treninga za mlade aktiviste'' pod nazivom ''Uvod u građanski aktivizam'', sa radionicama i predavanjima na dvije teme: Timski rad i Planiranje javnih akcija.
 
Aktivna Zona je vikend (11.-12.05.2013.godine) iskoristila da mlade cetinjane edukuje o vrijednostima timskog rada i načina planiranja javne akcije ili inicijative. Ciljna grupa ovog dvodnevnog seminara bili su mladi cetinjani od 15-29 godina, koji, do sada,  nijesu imali prilike da se upoznaju sa načinom rada formalnih i neformalnih organizacija.
 
Gost ovog treninga bio je Savjet mladih Prijestonice Cetinje koji je prvog dana treninga predstavio svoje djelatnosti, ciljeve i planove za ovu godinu. Predsjednik Savjeta, g-din Filip Stanojević, je prisutne upoznao i sa načinima učešća mladih u akcijama Savjeta. Savjet je na ovaj način otpočeo svoju akciju promocije pod nazivom ''Kako savjetuje Savjet'' koju će realizovati u toku maja mjeseca.
 
Gosti na ovom treningu bili su i aktivisti NVO ''My Way'' koja djeluje na Cetinju. Naime, predsjednica te organizacije, g-đica Ana Kavaja, je učesnike treninga upoznala sa misijom i vizijom organizacije, o dosadašnjim i planiranim projektima, gdje je prepoznala zajedničke ciljeve sa Aktivnom Zonom. Predsjednik Aktivne Zone je iskazao zahvalnost gostujućim aktivistima iz nevladine organizacije ''My way'' i predložio saradnju u svim zajedničkim ciljevima koji se odnose na: građanski aktivizam, omladinska politika, zaštita ljudskih prava i okoline.
 
Cilj treninga je bio osnaživanje izabrane grupe mladih i pružanje informacija o mogućnostima sprovođenja društvenih promjena i organizovanju formalnih i/ili neformalnih grupa mladih u lokalnoj zajednici.
 
Tokom treninga, organizovane su edukativne radionice, projekcije filmova i debate u trajanju od dva dana. Radionice su pokrile dvije oblasti: timski rad i planiranje javnih akcija.
 
Mladi su imali priliku da nauče više o tome kako mogu sami pokrenuti sopstvene neformalne grupe ili organizacije, kao i na koji način mogu učestvovati u postojećim strukturama (savjeti mladih, kancelarija za mlade, đački parlamenti, kućni savjeti, nevladine organizacije...) Takođe, saznali su više o mogućnostima korišćenja društvenih mreža u formiranju novih inicijativa.
 
Aktivna Zona planira organizovanje više sličnih seminara u sklopu ''Treninga za mlade aktiviste'' koji će se odnositi na poboljšanje uključenosti mladih u rješavanju društvenih problema.
 
Fotografije sa treninga pogledajte na našoj zvaničnoj Facebook stranici.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.