slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Sekretarijat za lokalnu samoupravu: Saradnja osnov za razvoj zajednice

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

skupstina cetinje2
Nakon što su se organizacije civilnog društva koje djeluju na teriotoriji Prijestonice Cetinje obratile Sekretarijatu za lokalnu samopupravu, koji je nadležan za saradnju lokalne samouprave sa NVO, inicijativom ''Pravilno finansiranje-snažno civilno društvo'', pomenuti Sekretarijat se pridružio inicijativi i predložio dalje korake u cilju rješavanja problema u ovoj obasti.
 
Na sastanku organizovanom u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu u zgradi Prijestonice Cetinje, na kojem su prisustvovali: sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, g-đa Silvana Radonjić; kontakt osoba za saradnju lokalne samouprave i NVO, g-din Savo Mrvaljević i izvršni direktor Aktive zone, g-din Miloš Marković (predstavnik inicijative ''Pravilno finansiranje-snažno civilno društvo''), razgovaralo se o zahtjevima inicijatora i mogućnostima lokalne samouprave da ih riješi u saradnji sa NVO.
 
Period od tri godine, koliko lokalna samouprava nije ispunjavala obaveze iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO iz budžeta Prijestonice Cetinje, je dug period ako uzmemo u obzir potrebu NVO da svoj rad učine održivijim i time u većem kapacitetu doprinesu razvoju lokalne zajednice. Sredstva koja su namijenjena NVO iz budžeta Prijestonice nijesu velika i upravo zbog toga ne vidim razlog izbjegavanja ispunjavanja obaveza iz pomenute Odluke o pravilnoj raspodjeli sredstava, kazao je Miloš Marković, koji je ponudio i podršku lokalnoj samoupravi prilikom sporvođenja procedure finansiranja, iako bi to značilo izdvajanje Aktivne zone iz tog procesa.
 
Lokalna samouprava ima poteškoća sa izmirivanjem određenih dugovanja prema NVO, iako se radi o novčano maloj sumi, kazala je sekretarka Silvana Radonjić. Ona je takođe zaključila da je najbolji način da se trenutno stanje u oblasti saradnje NVO sa lokalnom samoupravom riješi tako što će se organizovati konsultativni sastanak sa gradonačelnikom Prijestonice, na kojem bi svi predstavnici NVO dobili konkretne odgovore o mogućnostima lokalne samouprave da se takve greške isprave, kao i da zajedničkim snagama spriječimo dalje odvajanje ova dva sektora - čija bolja saradnja bi itekako doprinijela razvoju lokalne zajednice.
 
Podršku inicijativi ''Pravilno finansiranje-snažno civilno društvo'' je dao i g-din Savo Mrvaljević, koji je kazao da je vrijeme da se rješavaju i drugi problemi u saradnji NVO sa lokalnom samoupravom, kao i sa Senatom i Skupštinom Prijestonice Cetinje.
 
Na posljednjem zasijedanju lokalnog parlamenta, usvjena je Odluka o osnivanju savjeta za saradnju lokalne samoupave sa NVO, što takođe predstavlja pozitivan iskorak u odnosu na sadašnje stanje u toj oblasti. Ovoj odluci je prethodio i Sporazum o saradnju Skupštine Prijestonice sa NVO kao jedan od osnovnih koraka u cilju poboljšanja saradnje, ali nikako i jedini, saopštili li su predstavnici Aktivne zone na sastanku povodom potpisivanja istog.
 
Aktivna zona će nastaviti sa iniciranjem poboljšanja saradnje lokalne samouprave sa NVO, jer to vidi kao uslov održanja organizacija civilnog društva na Cetinju i njihovog djelovanja u oblastima od značaja za zajednicu.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.