slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Udruženje paraplegičara Cetinje: Obukom OSI do zaposlenja

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

udruzenje paraplegicara ct
Projektni tim Udruženja paraplegičara Cetinje, organizovao je sastanak sa korisnicima projekta “Znanje plus zapošljavanje = integracija”, podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru-grant šema za finasiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivnih mjera zapošljavanja kao i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Sastanku je prisustvovalo šest korisnika ovog projekta, saopštio je projektni tim Udruženja paraplegičara Cetinje.

“Specifični cilj projekta: Smanjenje stope nezaposlenosti u Prijestonici. Specifičan cilj projekta biće ostvaren kroz obuku i praksu iz grafičkog dizajna (obuka za operatera  štampanje i izdavalaštvo-Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’) za šest osoba sa invaliditetom, u štamparijama ''OPUS 3''-Podgorica i ''OBOD''-Cetinje Praktičan rad podrazumijeva zapošljavanje šest u osoba sa invaliditetom po Ugovoru o radu na period od šest mjeseci”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je početak obuke zakazan za februar u trajanju od tri mjeseca, nakon završene obuke i dodjele sertifikata od Štamparije OPUS 3, polaznici obuke će nastaviti praktičan rad po ugovoru o radu u trajanju od 6 mjeseci u štamparijama OPUS 3 i OBOD Cetinje.

“Koristimo priliku da uputimo veliku zahvalnost štamparijama ''OBOD'' Cetinje i ''OPUS 3'' iz Podgorice, koji su omogućili korisnicima našeg programa da odrade praksu u njihovim firmama. Takođe dugujemo veliku zahvalnost i  direktorici JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje Ani Kavaji, koja nam je omogućila da u pomoćnom objektu JU Dnevnog Centra organizujemo obuku”, navodi se u saopštenju.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.