slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Cetinje: Osnovan Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

skupstina cetinje
Na osnovu Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama, skupština Prijestonice Cetinje je na posljednjoj sjednici, održanoj 26.02.2016. godine, donijela Odluku o imenovanju članova/ca tog Savjeta.
 
Skupština Prijestonice Cetinje je Odluku o imenovanju članova pomenutog Savjeta donijela i u skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji lokalnog parlamenta i nevladinih organizacija, čiji je potpisnik i Aktivna zona.
 
Članovi/ce ovog Savjeta se biraju na četvorogodišnji period, a čine ga tri predstavnika nevladinih organizacija i tri predstavnika lokalne samouprave. Predsjednik ovog Savjeta je predsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje.
 
U skladu sa javnim konkursom, za predstavnike NVO su izabrani: Dejan Tmušić - ispred Udruženja paraplegičara Cetinja; Dejana Rudović - ispred NVO ''Džonatan Livingston''; te Miloš Marković u ime Aktivne zone. Predstavnici lokalne samouprave u ovom tijelu su: Đorđe Belada, Nikola Radoman i Goran Samardžić.
 
Zadaci ovog Savjeta su: da prati implementaciju Sporazuma o saradnji nevladinih organizacija i lokalnog parlamenta, da radi na poboljšanju saradnje organa lokalne samouprave i NVO, stvara uslove za konkretnije učešće predstavnika NVO u tijelima i organima lokalne samouprave, učestvuje u procesima izmjena i dopuna pravnih okvira bitnih za razvoj zajednice, učestvuje u procesu izbora projekata i prioritetnih oblasti koje će biti finansirane iz budžeta Prijestonice Cetinje. Savjet će inicirati zajedničke projekte i akcije lokalne samouprave i nevladinih organizacija, stvarati podsticajni ambijent za razvoj i rad nevladinih organizacija koje djeluju na Cetinju.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.