slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Održana prva sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

cetinje
Na Cetinju je održana prva sjednica novoformiranog Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama.
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje Jovan Martinović, koji je tom prilikom istakao da je Savjet osnovan u skladu sa Statutom Prijestonice, te da se njegovi zadaci odnose na - praćenje ostvarivanja odnosa i saradnje organa lokalne samouprave i NVO, podsticanje stvaranja institucionalnih mehanizama sa saradnju i razvoj partnerskih odnosa, kao i iniciranje donošenja novih ili pokretanje procedure za izmjene i dopune drugih akata kojima se utiče na institucionalni i pravni okvir za rad NVO.
 
Savjet je na sjednici raspravljao o postojećim problemima u međusektorskoj komunikaciji i saradnji, a koji se odnose na učešće NVO u radu organa lokalne samouprave, Senatu Prijestonice, te problemima u finansiranju NVO iz budžeta Prijestonice Cetinje.
Na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu kojim se uređuju pitanja organizacije, načina rada i odlučivanja Savjeta kao i druga pitanja od značaja a koja se tiču funkcionisanja radnog tijela.
 
Izvor: cetinje.me

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.