slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

UPCT: Novi projekat namijenjen integraciji OSI na tržištu rada

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

cetinje
Udruženje paraplegičara Cetinje
, u saradnji sa Aktivnom zonom, pokreće realizaciju još jednog projekta namijenjenog integraciji osoba sa invaliditetom na tržištu rada.
 
Udruženje paraplegičara Cetinje, obavještava javnost i sve  korisnike projekta koji su se prijavili putem e-maila ili putem telefona Udruženja, za učestvovanje u programu   projekta: ,,ZAPOŠLJAVANJEM DO KVALITETNE INTEGRACIJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA’’, odobrenog od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okvuru grant šema, da ćemo početi sa realizacijom projekta u februaru mjesecu tekuće godine. Partner na ovom projektu je NVO ,,Aktivna Zona’’.

Iz Udruženja su pojasnili da zbog vremenskih uslova nijesu bili u mogućnosti da u januaru, kako je bilo planirano, organizuju prvi sastanak. Udruženje je u ovoj pripremnoj fazi formiralo stručni tim na realizaciji obuke sastavljen od: diplomirane profesorice sociologije; sertifikovane knjigovođe; veb community managera; master  psihološkinje. Stručni tim sastavljen je od osoba sa velikim iskustvom i rezultatima u oblastima na kojima  su angažovani, naglasili su u saoštenju.

Opšti cilj projekta je stimulisanje i zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u Prijestonici Cetinje.

Specifičan cilj projekta biće ostvaren kroz obuku i praksu. Program obuke podrazumijeva sprovođenje i realizovanje 5 modula i to: 1) Osnovne komunikacijske vještine; 2) Poslovna komunikacija; 3) Administrativni asistent; 4) Osnove knjigovodstva 5) Program obuke, web community manager; 3 Radionice  psihosocijalne podrške nezaposlenim osobama sa tjelesnim invaliditetom.

Praktičan rad podrazumijeva primjenu znanja i vještina polaznika obuke, za konretno radno mjesto u dva Udruženja: Udruženju paraplegičara Cetinje i partnerskoj organizaciji NVO Aktivna Zona po Ugovoru o radu, na period od 6 mjeseci.
 
Iz Udruženja napominju da će na ovom projektu  biti angažovano sedam osoba s invaliditetom, kao kategorisana lica. Broj prijavljenih u ovom projektu veći je za dva polaznika u odnosu na prethodni projekat.

Iz Udruženja posebno ističu da je u izradi sajt Udruženja paraplegičara Cetinje,  http://upct.me/ koje je izrađen uz podršku Aktivne zone. Osim sajta i facebook stranice, Udruženje planira da svoj rad učini vidljivim i na drugim društvenim mrežama, sve u cilju veće vidljivosti rada, ali i većoj zastupljenosti osoba s invaliditom u Prijestonici. Medijsku prezentaciji projekta kroz obuku sprovodiće  korisnici ovog programa.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.