slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

očetak projekta Udruženja paraplegičara Cetinje ,,Razvojem socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI''

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

upct novi projekat
Cetinje (23.05.2018. godine) Udruženje paraplegičara Cetinje organizovalo je danas prvi sastanak  sa korisnicima projekta i projektnim partnerom AD Štamparija ,,OBOD'', a povodom početka realizacije projekta: ,,Razvojem socijalnog preduzetništva do radne integracije OSI'' dodijeljen od ZZZ.CG u okviru grant šema.

Opšti cilj projekta je smanjenje stope nezaposlenosti u Prijestonici za osobe sa tjelesnim invaliditetom. Specifičan cilje je  razvoj socijalnog preduzetništva-digitalne štampe. Rezultati  projekta koji će biti ostvareni su: Obuka kod poslodavca za samostalnu izradu propagandnog materijala; Obuka sa procesom štampe na digitalnim štamparskim mašinama; Obuka iz računovdostva u preduzetništvu.

Pomenuta obuka će se sprovoditi  za devet korisnika projekta, kazali su iz Udruženja paraplegičara i dodali da će nakon obuke šest korisnika biti radno angažovano na period od šest mjeseci u Udruženju paraplegičara Cetinje, sa  ciljem razvoja socijalnog preduzetništva-digitalne štampe i to  na poslovima: operatera za pripremu za štampu (digitalna štampa i osnove ofset tehnologije) i  operatera za finansije i računovodstvo u preduzetništvu. Obuku kod poslodavca i  mentrorsku podršku sprovodiće partner na projektu AD. Štamparija ,,OBOD’’.

Na sastanku je potpisan Ugovor o partnerstvu između Udruženja paraplegičara Cetinje i AD Stamparije OBOD.
 
Izvor: www.upct.me

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.