slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Ministarstvo sporta i mladih: Javni poziv za koordinatora omladinskog servisa na Cetinju

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

CETINJE
Ministarstvo sporta i mladih
raspisuje JAVNI POZIV za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Prijestonici Cetinje.
 
Obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa podrazumijeva:
- svakodnevni rad u omladinskom servisu;
- rad na sprovođenju omladinskih aktivnosti u skladu sa Planom i programom rada omladinskog servisa;
- poslove koji se odnose na ustupanje omladinskog servisa;
- sačinjavanje izvještaja o radu omladinskog servisa.
 
Pravo učešća na javnom pozivu ima lice koje ima:
- crnogorsko državljanstvo;
- prebivalište u Crnoj Gori;
- najmanje IV nivo kvalifikacije obrazovanja;
- ne više od 30 godina života.
 
Uz Prijavu na javni poziv, koja čini sastavni dio ovog javnog poziva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o prebivalištu;
- dokaz o završenom nivou obrazovanja i
- biografiju, koja pored ličnih podataka treba da sadrži podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i vještina koje lice posjeduje.
 
Sa licem koje ispunjava uslove javnog poziva obavlja se usmeni intervju, na osnovu kojeg se vrši odabir lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.
 
Nakon sprovedenog intervjua sa licem za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
 
Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Za javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu u Prijestonici Cetinje“.
 
Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 07. avgustom 2020.godine.
 
Prijavu na javni poziv možete preuzeti ovdje.
 
Napomena: Prilikom izbora prioritet će imati kandidati čije je prebivalište u opštini u kojoj se nalazi omladinski servis za koji je raspisan ovaj javni poziv.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.