slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Rezultati istraživanja: Sve više mladih uključeno u rad volonterskih grupa i organizacija

on . Posted in Vijesti iz NVO sektora

mladi i slobodno vrijeme
Aktivna zona predstavila je u Društevnom centru rezultate istraživanja ''Mladi i slobodno vrijeme'' koje je trajalo od 01. do 12. juna, a čiji je cilj bio da se dobije uvid u to kako mladi u Prijestonici provode slobodno vrijeme. Poseban akcenat je stavljen na dobijanje prijedloga kako bi se poboljšao kvalitet ponude za provođenja slobodnog vremena mladih i njhovo aktivno učešće u tom procesu.

 
Koordinator sektora za sprovođenje istraživanja Filip Stanojević je ukazao da je u istraživanju učestvovalo 200 mladih iz Prijestonie od 15 do 29 godina koji su popunili on-line anketu.
 
„Između ostalog, istražili smo koliko mladih posjećuje pozorište, muzeje, biblioteke, sportske manifestacije, kao i ostale aktivnosti namijenjene mladim osobama, kao i nivo participacije u procesima donošenja odluka i njihove planove za budućnost. U istraživanju je učestovalo više žena 56,5%, dok je  najviše ispitanika starosti od 15 do 20 godina 41%.“- rekao je Stanojević i podsjetio da je Aktivna zona 2013. godine sprovela ''Istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice Cetinje'', kao i istraživanje u 2014. godini, u okviru projekta ''Regula(k)tiva - Mladi o omladinskoj politici'' - kojim su se prikupila mišljenja i stavovi mladih povodom implementacije Lokalnog plana akcije za mlade, ali i prijedlozi za izradu Godišnjeg plana akcije za mlade za 2015.godinu.
 
Izvršni direktor Aktivne zone Miloš Marković je predstavljajući rezultate istraživanja predočio da 72% mladih ne vidi svoju budućnost na Cetinju jer 44% smatra da u Prijestonici ne može ostavriti svoj životni cilj, dok 29,8 % problem vidi u nemogućnosti zapošljenja.
 
“U cilju poboljšanja kvaliteta ponude za mlade više od 30 %  ispitanika je predložilo otvaranje bioskopskih sala, dok 20,4 % smatra da treba stvoriti prostorne kapacitete za organizovanje raznih manifestacija namijenjenih mladima” - kazao je Marković, navodeći da 32,3% anketiranih smatra da je lokalna uprava najviše odgovorna za poboljšanje kvaliteta ponude za provođenje slobodnog vremena kod mladih, dok 23,7 % misli da je odgovornst na svim građanima i građankama.
 
“Od 200 anketiranih 57% posjećuje pozorište,50,5% biblioteku dok muzeje posjećuje 45,2 % ispitanika nasparm 54,8 koji ne idu u muzeje. Kao glavni razlog neodlaska u muzej mladi navode nezainteresovanost i 39,8% predlaže organizovanje više tematskih večeri sa gostovanjem poznatih umjetnika dok 38,7 % smatra da treba češće mijenjati postavke” - istakao je Marković koji je kazao i da je samo 12% učesnika istraživanja angažovano u nekoj političkoj partiji kao i da smatraju da je najbolji način participacije mladih u procesu donošenja odluka učešće na javnim raspravama 29,3%, angažovanje u volonterskoj grupi 24,5% i angažovanje u NVO 15,6%.
 
Marković je istakao da je Aktiva zona pozvala sve institucije koje su pomenute u istraživanju da prisustvuju prezenatciji, ali da su se pozivu odazvali samo Sekretarijat za kulturu, Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade,  Američka čitaonica i Uprava za sport, dok se ostali nijesu pojavili što tumači kao znak njihove nezainteresovanosti da se uključe u proces poboljšanja i prilagođavanja njihovog programa mladima.
 
Rezultate u cjelosti možete pogledati na ISSUU nalogu Aktivne zone na sljedećem linku >>> http://issuu.com/aktivnazona/docs/mladi_i_slobodno_vrijeme_-_rezultat

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.