slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Prvi sprat zgrade prijestonice Cetinje prilagođen osobama sa invaliditetom

on . Posted in Donatorske akcije

rampa 1
Aktivna zona
je uspješno realizovala projekat ,,Zajednica bez barijera'' u okviru kojeg je glavni cilj bio prilagođavanje prvog sprata zgrade prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom i osobama sa otežanim kretanjem.
 
Drugom donatorskom akcijom Fondacije mladih, koja djeluje u okviru Aktivne zone, prikupljeno je preko šest hiljada eura uz pomoć građanki i građana Cetinja, kao i privrednika Cetinja, sa ciljem nabavke elektro-motorne rampe za osobe sa invaliditetom, kojom bi se prilagodio prvi sprat zgrade prijestonice. Partneri u realizaciji projekta su bili Udruženje paraplegičara Cetinje i Privredni klub Cetinje. Realizaciju ove donatorske akcije je podržao i Fond za aktivno građanstvo, odnosno Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a u okviru programa ,,De fakto jednaki''.
 
Donatorska akcija je trajala pola godine i realizovana je u 2017. godini, međutim, zbog komplikovanih procedura u vezi sa uvozom, rampa je montirana tek ove sedmice. Naša organizacija je potraživala oslobađanje od plaćanja poreza i carine na pomenutu donaciju, budući da se radi o javnom dobru i donaciji građana i privrednika. Nažalost, pravni sistem Crne Gore ne prepoznaje donaciju građana i privrednika kao predmet koji može biti oslobođen plaćanja pomenutih taksi. Uprava carina Crne Gore je izdala rješenje za oslobađanje donacije od plaćanja carinske takse, dok je donaciju moguće osloboditi plaćanja PDV-a samo u slučaju ako se radi o donaciji druge države ili međunarodne organizacije. Ova pravila ne afirmišu filantropiju u našoj državi i ovim putem još jednom apelujemo na resorne institucije da pokrenu izmjene i dopune Carinskog zakona i Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kako bi se pojednostavila procedura za oslobađanje donacija od plaćanja dodatnih taksi.
 
Naša organizacija je bila prinuđena da iz sopstvenih izvora izdvoji čak 1149 eura za PDV, što smatramo da nije dobra poruka za druge organizacije, građane i preduzeća koji žele djelovati filanstropski i donirati usluge ili predmete onima kojima su potrebni. U jednom od prethodnih obavještenja za javnost smo zatražili podršku lokalne samouprave u izmirivanju duga po osnovu PDV-a. Kako je prilagođavanje javnih objekata i površina zakonska obaveza svih javnih institucija u Crnoj Gori, smatramo da bi lokalna samouprava trebalo da se uključi u rješavanje ovog problema i otplati poreski dug za pomenutu rampu.
 
Aktivna zona će nastaviti da afirmiše i promoviše filantropsko djelovanje građana i privrednika, a radiće i na zagovaranju izmjena i dopuna zakonskih okvira koji se odnose na tu oblast.
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.