slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 5

O nama

on . Posted in Uncategorised

AKTIVNA ZONA copy
Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve.

Aktivna zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.
 
MISIJA organizacije:
Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.
 
VIZIJA organizacije:
Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine.
 
CILJEVI I DJELATNOSTI organizacije:

1. Program za razvoj društvene odgovornosti
• Unaprjeđenje i jačanje vladavine prava;
• Poboljšanje saradnje organizacija građanskog društva sa lokalnim i nacionalnim institucijama;
• Praćenje rada lokalnih i nacionalnih institucija, te učešće u procesima donošenja odluka o bitnim pitanjima za zajednicu;
• Promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju;
• Zaštita i promovisanje ljudskih (prava OSI, RE, LGBTIQ) i manjinskih prava;
• Afirmacija rodne ravnopravnosti;
• Promocija bezbjednosti u saobraćaju;
• Zaštita potrošača;

2. Neformalna edukacija i informisanje
• Vaninstitucionalno obrazovanje;
• Podrška u vannastavnim i slobodnim aktivnostima;
• Podrška inkluzivnom obrazovanju;
• Promocija, edukacija i informisanje građana o procesu evropskih integracija;
• Edukаcija građana, sa posebnim akcentom nа mlade, o značaju očuvanja i zaštite životne sredine;
• Prevencija zloupotrebe droga;

3. Program za razvoj filantropije
• Rješаvаnje pitanja lokalne zajednice;
• Povezivanje svih društvenih aktera u cilju rješavanja zajedničkih problema i stvaranja odgovornog društva, sa posebnim akcentom na solidarnost;

4. Afirmacija i promocija građanskog aktivizma
• Društvena briga o djeci i mladima;
• Razvoj volonterizma;
• Podrška aktivnostima za očuvanje i razvoj kulture;

 
Pratite naš rad putem sljedećih društvenih mreža:
Facebook >>> https://www.facebook.com/AktivnaZona
Twitter >>> https://twitter.com/AktivnaZona
Instagram >>> https://instagram.com/aktivna.zona/
Google >>> https://plus.google.com/u/0/+Aktivnazona/posts
ISSUU >>> http://issuu.com/aktivnazona
 
Rad naše organizacije se prati i putem naše zvanične internet prezentacije: www.aktivnazona.me.
Materijal za medije (obavještenja za javnost), kao i PRESS CLIPPING, pronađite u rubrici: MEDIA CENTAR na sljedećem linku.
 
Posebna saradnja uspostavljena sa:
Skupština Prijestonice Cetinje
NVO ''My way – Moj put'' Cetinje
Udruženje paraplegičara Cetinja
NVO ''Džonatan Livingston'' Cetinje
Privredni klub Cetinja
MAPSS – Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka Podgorica
Centar za razvoj nevladinih organizacija - Podgorica
Centar za građansko obrazovanje - Podgorica
Centar za demokratsku tranziciju CDT - Podgorica
 
DONATORI:
Evropska unija
Fond za aktivno građanstvo
Pojedinci i kompanije
 
GODŠINJI IZVJEŠTAJI O RADU:
Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2014. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu pronađite na sljedećem linku.
Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu pronađite na sljedećem linku.
 
ČLANSTVO U ASOCIJACIJAMA:
Aktivna zona je članica Koalicije NVO ''Saradnjom do cilja'' od 2013.godine.
Takođe, naša organizacija je i članica Asocijacije NVO ,,Naša uprava'' od 2016. godine.
Aktivna zona je i članica Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou K.U.M.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.