slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

fAKT: Objavljen konkurs ''Građanska akcija''

on . Posted in Konkursi OGD

fakt cg
Fond za aktivno građanstvo je otvorio konkurs za septembarsku grant rundu programa Građanska akcija, koji realizuje uz podršku Fonda braće Rockfelle.
 
Ovim programom se želi podstaći i podržati građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici i građansko učešće u procesima donošenja odluka. Pružajući finansijsku podršku lokalnim nevladinim i neprofitnim organizacijama, i neformalnim grupama građana/ki, fAKT želi da doprinese pozitivnoj društvenoj promjeni i izgradnji građanskog društva u Crnoj Gori sa ciljem:
  • Osnaživanja civilnog društva za društveno organizovanje i aktivizam
  • Povećanja uticaja civilnog drustva u procesima donošenja odluka
Rok za prijem aplikacija u ovoj grant rundi je 2. oktobar 2016.
 
Maksimalni iznos granta je 3,000.00 EUR.
 
Prijavne formulare i više informacija o programu, možete naći u pratećim dokumentima, kao i na sajtu: http://www.faktcg.org

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.