slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

Konkurs za projekte u oblasti zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba

on . Posted in Konkursi OGD

Queer Montenegro logo
NVO Juventas, NVO Queen Montenegro i Institut za pravne studije
objavljuju konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projektima čije aktivnosti će biti usmjerene ka podršci implementacije pravnog i strateškog okvira na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Prijedloge projekata, vrijednosti do 5.000,00 eura, sa ciljem smanjenja homofobije i transfobije u opštoj zajednici, možete dostaviti do 23. oktobra 2016. godine.

Za odabir tema konsultovati ''Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba''
 
NA KONKURS SE MOŽE PRIJAVITI ORGANIZACIJA KOJA ISPUNJAVA SLJEDEĆE USLOVE:
  • Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • Ima sjedište u Crnoj Gori;
    Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.
  • Tokom prethodne godine je imala ukupan budžet manji od 20 000 EUR;
  • Nikada nije bila korisnik EU granta datog posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, odnosno bila je samo jednom primalac EU granta pod ugovorom direktno sa Evropskom komisijom.
Organizacije koje su već dobile podršku kroz program EuropeAid/136460/L/ACT/ME  u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti:
PRIJAVNI FORMULAR i PRIJEDLOG BUDŽETA.

Prije popunjavanja ovih formulara pročitati VODIČ.

Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima
NVO Juventas i NVO Queer Montenegro:
www.juventas.co.me
www.queermontenegro.org

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.