slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 3
slide 4

#LIDA priča: Digitalna transformacija i svijest o izazovima

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

8 LIDA priča Digitalna transformacija i svijest o izazovima1
Kriza koju je izazvala situacija sa virusom Covid-19 imala je ogroman uticaj na primoravanje vlada i preduzeća širom svijeta da ubrzaju implementaciju različitih digitalnih rješenja. Prema McKinsei-jevoj globalnoj anketi rukovodilaca objavljenoj u oktobru 2020, pandemija je ubrzala usvajanje novih tehnologija za tri do četiri godine. Digitalna transformacija sada je već postao popularan izraz, pogotovo imajući u vidu da digitalne tehnologije konstanto pred društva postavljaju nove zahtjeve i izazove.

#LIDA priča: E-participacija - prilika da se čuje glas građana

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

7 LIDA priča E participacija prilika da se čuje glas građana
Participacija
, tj. učešće građana jedan je od ključnih mehanizama za osiguravanje demokratije u svakom društvu. Prema rezultatima Polaznog istraživanja stanja razvoja e-uprave i digitalne pismenosti u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana 2020, učešće građana regulisano je i praktikuje se u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali je nivo angažovanja građana nizak, a mehanizmi e-participacije nisu u upotrebi u potpunosti.

#LIDA priča: DIGITALNA EKONOMIJA - četvrta industrijska revolucija

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

6 LIDA priča DIGITALNA EKONOMIJA četvrta industrijska revolucija
Digitalna ekonomija
je termin koji obuhvata sve one ekonomske procese, transakcije, interakcije i aktivnosti koje su zasnovane na digitalnim tehnologijama. Potrebno je razlikovati digitalnu ekonomiju od internet ekonomije zbog toga što je internet ekonomija zasnovana na internet povezivanju, dok je digitalna ekonomija u širem smislu zasnovana na bilo kojem od brojnih digitalnih alata koji se koriste u današnjem ekonomskom svijetu.

#LIDA PRIČA: Digitalno nasilje - Kako se boriti protiv nasilja na internetu?

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

5 LIDA PRIČA Digitalno nasilje Kako se boriti protiv nasilja na internetu
Pod digitalnim nasiljem se podrazumijeva svaki oblik nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija. Digitalno nasilje se brzo širi i stalno mijenja, kako se pojavljuju nove tehnologije, a mogu ga vršiti države, zlonamjerne grupe, organizacije i pojedinci. Takav oblik nasilja može se odvijati na društvenim mrežama, aplikacijama za razmijenu poruka, gejming platformama i mobilnim telefonima. To je ponašanje koje ima za cilj da uplaši, ponizi, naljuti ili osramoti osobe koje su napadnute i obično se ponavlja.

#LIDA priča: FRILENSING - prilika za rad od kuće

on . Posted in Lokalna inicijativa za Digitalnu Agendu #LIDA

4 LIDA priča Frilensing prilika za rad od kuće
U današnjem društvu frilensing postaje sve popularniji kao profesija sa punim radnim vremenom. Mogućnost da radite više vrsta poslova ili projekata i u bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg mjesta, a pritom ste sami sebi šef/ica, svake godine privlači sve više i više ljudi. Ljude koji se bave ovom vrstom profesije nazivaju slobodnjacima ili frilenserima. Termin kod nas prevodimo kao „slobodnjak“, a nastao je 1800-tih, i odnosio se na srednjovjekovnog plaćenika koji bi se borio za bilo koju naciju ili osobu koja im je najviše platila.

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.