slide 1
 
slide 2

#InicijativaZaZeleniLovcen

Žiro račun za donacije: 565-15151-30
slide 4
recept za aktivizam1
Program ,,Afirmacija i promocija građanskog aktivizma'' je ključni program naše organizacije, namijenjen podsticanju građanskog aktivizma, kako na Cetinju, tako i u cijeloj Crnoj Gori. Putem organizovanja edukativnih radionica, diskusija i predavanja, Aktivna zona pruža priliku građanima da steknu osnovna znanja o značaju građanskog aktivizma za zajednicu.
 
Recept za aktivizam je kvartalni časopis o građanskom aktivizmu u Crnoj Gori. Cilj je da se u okviru ovog programa/servisa realizuju aktivnosti koje  promovišu i afirmišu građanski aktivizam u cijeloj Crnoj Gori. 
 
Građanski aktivno društvo je uslov za stvaranje temelja demokratskim vrijednostima na kojim počivaju sve razvijene države svijeta. Aktivna zona prepoznaje važnost društvene odgovornosti, volonterizma i aktivizma uopšteno, te se od svog osnivanja bavila aktivnostima koje su afirmisale stvaranje društveno-aktivnih i korisnih grupacija u Prijestonici Cetinje, ali i Crnoj Gori.

U Crnoj Gori postoji više hiljada nevladinih organizacija (udruženja i fondacija) koje nijesu prepoznate od strane građana/ki, ali ni lokalnih samouprava i državnih institucija. Sve te nevladine organizacije nailaze na problem predstavljanja svojih ideja, ali i realizovanje istih, stoga se ovim programom žele stvoriti uslovi za razvoj i jačanje tih organizacija i uticaja njihovih projekata na cijelu zajednicu.
 
U okviru programa se realizuju sljedeće aktivnosti:
  • Snimanje kratkih informativnih video zapisa sa ''receptima'' za nove građanske aktiviste/kinje;
  • Objavljivanje časopisa o građanskog aktivizmu ''Recept za aktivizam'';
  • Organizovanje edukativnih radionica o građanskom aktivizmu i učešću građana/ki u procesu donošenja odluka;
  • Objavljivanje konkursa/poziva za tehničku i finansijsku podršku OGD.
 
 

Povežimo se

facebook logo1   twitter logo1

youtube logo   issuu logo

Sve brojeve časopisa pronađite na našem ISSUU nalogu:

Recept za aktivizam

Kontaktirajte nas

Želite se dodatno informisati o našem radu?
Pišite nam putem info@aktivnazona.me.