• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Jačanje kapaciteta lokalnih OCD za učešće u radu i praćenje rada lokalnih samouprava
By admin

Jačanje kapaciteta lokalnih OCD za učešće u radu i praćenje rada lokalnih samouprava

U okviru projekta „Partnerstvo za lokalnu demokratiju“Aktivna zona organizuje obuku za predstavnike/ce lokalnih organizacija civilnog društva – OCD), kao i za sve zainteresovane predstavnike/ce tzv. grassroots ili neformalnih udruženja građana i nezavisnih lokalnih aktivista i aktivistkinja.

Kako bi se ojačali kapaciteti i uloga lokalnih NVO da sprovode aktivnosti usmjerene ka građanskom praćenju rada lokalnih samouprava, Aktivna zona će organizovati obuku u okviru dva trodnevna modula. Naime, cilj ove obuke je da pruži konkretna znanja, vještine i alate lokalnim akterima, putem kojih mogu kvalitetno pratiti i analizirati rad lokalnih samoupravauprava u različitim oblastima. Cilj je jačanje sposobnosti kako OCD, tako i građanki i građana, da uzmu učešće u procesima donošenja odluka i praćenju sprovođenja neophodnih reformi koje se direktno tiču njihovog života i životne sredine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Obuka je namijenjena predstavnicima/cama lokalnih OCD. Prednost u izboru će imati manje razvijene organizacije, sa godišnjim budžetom do 20.000EUR (u prošloj godini), a čije aktivnosti su i u dosadašnjem periodu bile usmjerene ka praćenju rada lokalnih samouprava, dok će se takođe voditi računa o regionalnoj zastupljenosti (jug, centar i sjever).

KADA I GDJE SE ORGANIZUJU OBUKE?
Prvi modul pod nazivom „Lokalne samouprave u Crnoj Gori: zakonsko uređenje, lokalna demokratija, i procesi donošenja odluka na lokalnom nivou“ će se održati u opštini Berane od 19. do 21. septembra, u hotelu „Berane“.

Drugi modul pod nazivom „Aktivne inicijative: ključni alati za praćenje rada lokalnih samouprava i pokretanje konkretnih lokalnih akcija“ će se održati u Prijestonici Cetinje od 30. septembra do 2. oktobra u hotelu „Monte Rosa“ (Ivanova korita) – Cetinje.

*Svim učesnicima je obezbjeđen smještaj sa punim pansionom. Putne troškove snosi organizator u vidu refundacije troškova za gorivo ili javni prevoz do mjesta održavanja obuke. Refundacija se vrši u skladu sa pravilima M’BASE projekta.

KAKO SE PRIJAVITI NA OBUKU?
Svi zainteresovani prijavu mogu podnijeti putem prijavni formular najkasnije do 14.09.2023 u 12:00h. Link za prijavu

  • No Comments
  • 06/09/2023