• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
https://aktivnazona.me/wp-content/uploads/2023/09/Background-1.png
10 Godina sa vama
O nama

#Aktivna Zona

Aktivna zona predstavlja inovativno okruženje u kojem je moguće steći znanja i vještine u različitim oblastima: pisanje, formulisanje i realizacija projekata, akcija i inicijativa koje imaju za cilj pozitivne promjene u društvu. Aktivna zona pruža mogućnost da kroz mrežu aktivnih ljudi radite za svoju zajednicu, i stvara uslove u kojima naši aktivisti, zaposleni i saradnici i ciljne grupe postaju aktivni i odgovorni/e građani/ke, odnosno nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.

Iako smo omladinska organizacija, mi okupljamo pojedince različitih generacija i interesovanja i omogućavamo razmjenu ideja, iskustava i znanja, što dovodi do stvaranja sinergije koja daje snažan impuls razvoju društvene zajednice, njene kohezije i rješavanju zajedničkih problema. Mi se zalažemo za vrijednosti poput humanosti, solidarnosti, aktivizma, odgovornosti, kreativnosti/inovativnosti, kritičkog mišljenja, kao i za druge osnovne vrijednosti građanskog društva.

  • 20MI

    Project Done

  • 30MI

    Wrokers work

Naši ciljevi i programi

1. Program za dobru javnu upravu

Doprinijeti osnaživanju institucija za odgovorno donošenje i sprovođenje odluka

1.1. Povećati otvorenost i transparentnost rada institucija i zagovaranje vladavine prava
1.2. Doprinijeti razvoju i demokratizaciji lokalnih zajednica
1.3. Stvoriti preduslove za veću odgovornost institucija i nosilaca javnih funkcija

Transparentnost, otvorenost, lokalni razvoj, demokratizacija, politička odgovornost, evropske integracije, vladavina prava)

Evaluacija i praćenja rada institucija; povezivanje institucija sa građanima; promocija i afirmacija vladavine prava; zagovaranje prednosti decentralizacije; predlaganje sistemskih rješenja za lokalni razvoj; pozivanje na odgovornost institucija i nosilaca javnih funkcija; podsticanje i promocija procesa evropskih integracija.

2. Program za razvoj građanskog društva

Doprinijeti stvaranju podsticajnog okruženja za participaciju građana i djelovanje građanskog društva

2.1. Unaprijediti omladinsku politiku i brigu o mladima
2.2. Poboljšati pravni okvir i okruženje za razvoj i učešće građana i organizacija građanskog društva u procesima donošenja odluka
2.3. Informisati i edukovati građane o relevantnim temama za život u društvenoj zajednici

Briga o mladima, aktivizam, volonterizam, kritičko mišljenje, participacija, neformalna edukacija, ljudska prava, ravnopravnost, preduzetništvo, zaštita životne sredine, solidarnost, digitalizacija, medijska pismenost.

Unapređenje sistemske brige o mladima za sve prioritetne oblasti za razvoj mladih, a posebno: unapređenje uslova za omladinski aktivizam, volonterizam i neformalnu edukaciju; podsticanje učešća građana u procesima donošenja odluka; organizovanje predavanja/diskusija/radionica za građane/ke na teme: ljudska i manjinska prava (OSI, RE, LQBTIQ+), rodna ravnopravnost, evropske integracije, prevencija zloupotrebe droga, zaštita životne sredine, prava životinja, održivi razvoj, očuvanje i razvoj kulture, mentalno zdravlje i druge oblasti od značaja za život u društvenoj zajednici; organizovanje praktičnih i primjenjivih kurseva i realizacija drugih aktivnosti usmjerenih ka povećanju upošljivosti mladih, afirmacija društvenog biznisa, digitalne i medijske pismenosti; osnaživanje i jačanje organizacija građanskog društva, kroz stvaranje kvalitetnijeg okruženja za rad i održivi razvoj organizacija građanskog društva.

#Misija

Aktivna zona afirmiše građansko društvo i otvorenu javnu upravu jačanjem saradnje i partnerstava između svih aktera u zajednici.

#Vizija

Uređeno društvo odgovornih građana koji brinu o svom okruženju.