• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Organizovan Forum o omladinskoj politici “Omladinska Politika u Praksi – Dijalog i Akcija”
By AktivnaZona Website

Organizovan Forum o omladinskoj politici “Omladinska Politika u Praksi – Dijalog i Akcija”

(Podgorica, 09.11.2023. godine) Aktivna zona je juče organizovala Forum o omladinskoj politici pod nazivom “Omladinska Politika u Praksi – Dijalog i Akcija”. Ovaj događaj je imao za cilj da podstakne diskusiju i promišljanje konkretnih koraka u vezi sa pitanjima koja se tiču mladih.

Događaj je organizovan u okvru projekta „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT u partnerstvu sa našom organizacijom i Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“. Projekat finansira Evropska unija, uz kofinansiranje od strane Ministarstva javne uprave. Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni i nezavisni akteri – naročito pružalaca socijalnih usluga i omladinskih organizacija.

Pored dvije panel diskusije, koje su namijenjene diskusiji o omladinskoj politici u Crnoj Gori, te saradnji mladih i krovnih saveza organizacija mladih i regionalnih organizacija kao što su Regionalni savjet za saradnju (RCC) i Regionalna kancelarija za mlade (RYCO), predstavljena je i „Analiza stanja i preporuke za unapređenje omladinske politike u Crnoj Gori“, koja sadrži preko 15 preporuka usmjerenih ka unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira omladinske politike.

Događaj je otvorio Miloš Marković (izvršni direktor Aktivne zone), i izrazio zadovoljstvo što događaju prisustvuju različiti akteri omladinske politike u državi i regionu. Međutim, istakao je i da se pozivu nije odazvalo nadlaženo Ministarstvo sporta i mladih.

Ana Margarida Mariguesa (programska menadžerka u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori) je kazala da je ovaj događaj od velikog značaja za EU i naglasila da je EU partner za mnoge projekte koji se tiču mladih u Crnoj Gori. Istakla je primjer i značaj Mreže za mlade kao krovne organizacije i smatra da je veoma važan instrument da penese glasove mladih na prave adrese, i aktivno učestvuje na različitim forumima u regionu.

Ana Maja Boljević (izvršna direktorica u fAKT-u) je ukazala na značaj Aktivne zone i njenu ulogu kada je riječ o omladinskoj politici, ali i generalno svim temama važnim za razvoj civilnog društva. Ona je naglasila i značaj podrške Aktivne Zone u formiranju krovne organizacije mladih. Istakla je specifičan politički kontekst u našoj zemlji i povezala to sa odsustvom relevantnih ministarstava na ovom događaju, no to ne umanjuje potrebu za odgovornijim odnosom prema organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Tokom prvog panela na temu “Razvoj omladinske politike u Crnoj Gori i okruženje za rad omladinskih organizacija i organizacija koje rade za i sa mladima“, priliku su imali da govore predstavnici civilnog društva, a predstavljena je i gore pomenuta pomenuta publikacija.

Uroš Bulatović (izvršni direktor Unije mladih preduzetnika Crne Gore) istakao je uspjehe svoje organizacije u Pekingu, gdje su se projekti njegove organizacije našli u 100 najboljih aktivnosti koji osnažuju mlade u svijetu. On je kazao da rijetko koja institucija pruža podršku u smislu mentorske i materijalne pomoći, jer to je jedini recept za promjenu i uspjeh. On je dodao da se njegova organizacija fokusirala na različite sfere preduzetništava, a cilj svih aktivnosti jeste stvaranje zajednice, jer stvari valjaju kada su održive i samo tada imaju pravi uticaj i tok.

Milena Šćepanović (koordinatorka u ADP zid) je istakla da njena organizacija sprovodi projekte i akcije koje su direktno povezane sa mladima, posebno kada je u pitanju učešće mladih. Jedino organizovanim uticajem možemo da promijenimo situaciju kada su mladi u pitanju, kazala je Milena. Do danas smo osnovali preko 18 volonterskih klubova u srednjim školama, sada smo fokusriani na sjever kako bismo i njima pomogli da osnuju volonterske klubove. Izdovijila je program PRILIKE gdje je cilj da adolescentima (16-19) daju mogućnost da odrade prvu praktičnu obuku u nekim kompanijama, organizacijama ili insititucijama u skladu sa njihovim interesovanjima.

Snežana Kaluđerović (programska koordinatorka u CGO-u) je istakla važnost kreiranja kvalitetnijeg formalnog sistem obrazovanja, gdje je potrebno uskladiti programe u školama sa tržištem rada, i istakla da je to čisto politička odluka. Lokalne zajednice su jako važne i sve počinje upravo sa tog mikro nivoa. Potrebno je donosioce odluka redovno podsjećati na kvalitetne i konkretne zahtjeve koji dolaze od strane mnogih organizacija civilnog durštva.

U okviru druge panel diskusije “Regionalna saradnja i perspektive: Omladinske politike u Crnoj Gori i regionu” bilo je riječi o potencijalima regionalne saradnje i umrežavanja mladih.

Bojana Lalatović (službenica na programu RYCO) je istakla da problem odliva mozgova na prostoru Zapadnog Balkana ima konkretne posljedice, a to ima i negativne efekte po ekonomije država regiona, budući da radna snaga koja napusti ovaj region, uvećava ekonomsku vrijednost državama u koje su pošli. Ovo predstavlja i veliki socijalni problem sa kojim se suočavamo, a istakla je primjer Crne Gore koju je, prema istraživanjima, napustilo 10 hiljada ljudi poslednjih godina. Ona je kazala da su razlozi za to dublje prirode i posledica su toga da četvrt vijeka nakon ratnih sukoba nemamo socijalnu koheziju, štaviše imamo porast nacionalizma među mladima.

Ognjen Marković (lider tima u RCC) je istakao da regionalne inicijative o saradnji i razmjeni mladih doprinose poboljšanju regionalne saradnje. Samo 12% mladih u Crnoj Gori zna za program „Garancije za mlade“, što ukazuje da je potrebno više raditi na informisanju mladih. Nezapolsenost mladih je 35% u regionu, što je zaista alarmantno. Potrebno je organizovati više događaja i inicijativa koje podrazumijevaju uključivanje mladih, a ne da ih koristimo kao dekor tokom političkih kampanja.

Vladimir Kanostrevac (predsjednik Vijeća mladih Brčko Distrikta) smatra da su krovna tijela u regionu način da se poboljša implementacija politika prema mladima. On je istakao da je Vijeće aktuelizovalo pitanje osnivanja tijela za koordinaciju madih u BIH, ali i da je to težak proces, uzevši u obzir lošu komunikaciju institucija u BiH. Ukoliko regionalni akteri prepoznaju značaj saradnje krovnih tijela, možemo se nadati efikasnijim rješenjima omladinskih politika i čeka nas jedan svjetliji period u regionu kada su u pitanju mladi. Napomenuo je da se rad Vijeća ne finansira od strane vlade, ali da bez obzira na to, često se nađu u situaciji da vode razgovore sa donosiocima odluka koji nemaju kapacitete ili interese da više ulažu u omladinu.

Vladimir Perazić (generalni sekretar Mreže za mlade Crne Gore) je kazao da je i u Crnoj Gori isti slučaj sa operativnim djelovanjem krovnog saveza. Naime, istakao je da MMCG takođe nema podršku od strane Vlade za djelovanje, ali i da nije optimističan da će doći do toga sljedeće godine. Međutim nada se da će stvari biti značajno poboljšane izmjenom Zakona o mladima.

  • No Comments
  • 10/11/2023