• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Otvorene prijave: Specijalizovane obuke za mlade u oblasti IT
By admin

Otvorene prijave: Specijalizovane obuke za mlade u oblasti IT

Aktivna zona raspisuje Javni poziv za izbor 30 mladih učesnika/ca (od 16 do 35 godina) specijalizovanih obuka u sljedećim oblastima:

  1. Dizajn (učesnici/ce će istražiti najpopularnije aplikacije iz porodice adobe programa: Adobe Ilustrator i Adobe Photoshop, Adobe inDesign, sa fokusom na vektorsku grafiku: prelom knjige, dizajn postera, brošura,flajera, veb grafika i sl.);
  2. Izrada veb stranica (učesnici će biti u prilici da nauče proces izrade veb stranice na poznatim platformama za izradu veb stranica i upoznaju se sa načinom unošenja sadržaja, dodavanje fotografija, provjeravanje brzine učitavanja i sl.);
  3.  Social media marketing (učesnici će imati priliku da nauče: šta je marketing na društvenim mrežama, sa prednostima, statistikom i savjetima, kako izgraditi marketinšku strategiju na društvenim mrežama i plan za njeno sprovođenje, te istražiti najbolje marketinške platforme društvenih medija i kako ih koristiti u cilju pružanja usluga u toj oblasti).

Za svaku od navedene tri oblasti biće izabrano po 10 učesnika/ca, na osnovu pristiglih prijava i kratkog motivacionog pisma.

Do sada na Cetinju nije bilo prilike da mlade osobe steknu znanja i vještine iz oblasti koje se smatraju neophodnima u periodu kada su razvoj interneta i informacionih tehnologija otvorile nove mogućnosti zarade (frilensing), pokretanja nove vrste biznisa (kao što su na primjer agencije za digitalni marketing i slično), ali i za zaposlenje u mnogim već postojećim preduzećima, te je s toga ovo idealna prilika za mlade osobe koje su zainteresovane da se bave pružanjem usluga u IT sektoru.

Planirane obuke će trajati tri mjeseca simultano (12 radionica po oblasti u trajanju od 90 minuta). Izabrani učesnici/ce su u obavezi da učestvuju na minimum 10 od 12 predviđenih obuka kako bi dobili sertifikat o učešću.

Ohrabrujemo prijave mladih žena, ali i mladih iz drugih osjetljivih grupa (OSI, RE populacija, LGBTIQ+ i dr.), a prednost će imati prijave mladih ljudi koji nijesu do sada imali priliku da učestvuju na sličnim aktivnostima.

Datum i lokacija:
Specijalizovane obuke u oblasti kodiranja, dizajna i društvenog marketinga biće organizovane na Cetinju, u kvalitetno opremljenim salama (sa kompjuterima i propratnom opremom), u periodu od decembra 2022. godine do februara 2023. godine.

Način prijavljivanja:
Prijava se vrši putem online formulara, kojem se pristupa putem prijavnog formulara ispod, najkasnije do 25.11.2022. godine (do 23:59h). Prijave pristigle nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Opis projekta:
Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta „Znanja i vještine za preduzetničke potencijale mladih“, podržanog od Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Opšti cilj projekta je povećati nivo zaposlenosti mladih u prijestonici Cetinje, sa posebnim akcentom na omogućavanje uslova za osamostaljivanje, ekonomsku nezavisnost i stabilnost, kroz sistemsku podršku lokalne zajednice.

Aktivnosti ovog projekta sastoje se iz tri ključne komponente: – Realizaciju radionica za razvoj preduzetništva u oblasti turizma za mlade na Cetinju – dvije dvodnevne obuke za mlade (30 mladih) sa Cetinja za kreiranje biznis planova u oblasti turizma, budući da je turizam prepoznat kao ključna privredna grana grada sa velikim potencijalom za razvoj; – Organizovanje specijalizovanih obuka za mlade sa Cetinja iz oblasti kodiranja, dizajna i social media marketinga (koje predstavljaju popularna nova zanimanja kod mladih, ali i veliki potencijal za razvoj znanja i vještina za samostalan ili rad kod poslodavca); – Kreiranje preporuka za formiranje Fonda za zapošljavanje mladih – ova aktivnost se vezuje za namjeru lokalne uprave da formira lokalni Fond za zapošljavanje mladih, putem kojeg će dodjeljivati finansijsku i tehničku podršku mladim ljudima, a cilj aktivnosti je da se kreiraju kvalitetne preporuke za rad tog Fonda.

  • No Comments
  • 18/10/2022