• info@aktivnazona.me
 • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
 

Ciljevi projekta:

   

Opšti cilj projekta:

Smanjiti udio plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala u otpadu u Prijestonici Cetinje.
 

Specifični ciljevi projekta su:

Povećati nivoa informisanosti i svijesti građana, sa akcentom na mlade, o problemu neadekvatnog odlaganja plastičkih kesa i drugih plastičnih materijala, te mogućnostima za rješavanje tog problema u budućnosti.

 

Rezultati projekta se odnose na sljedeće:

 • . Sprovedeno istraživanje koje će podrazumijevati učešće minimum 200 građana/ka, a o navikama u odlaganju otpada i potrebama u smislu povećanja stepena reciklaže;
 • Obezbijeđeno učešće minimum 20 predstavnika lokalne samouprave, NVO, medija i dr. društvenih aktera, u diskusiji o stepenu reciklaže i problemima u Prijestonici Cetinje, kada je riječ prekomjerna upotreba plastičkih kesa;
 • Kreirana i promovisana tri kratka informativna video zapisa o problemu nedostatka reciklaže u našem gradu, sa podacima prikupljenih tokom istraživanja stavova i mišljenja građana;
 • Kreiran Vodič za ambalažni otpad  i distribuirano oko 4000 primjeraka Vodiča putem mjesečnih računa za komunalne usluge DOO Komunalno Cetinje;
 • Realizovani Eko-časovi za mlade iz osnovnih škola (5-6. razred), koji će podrazumijevati učešće oko 200 mladih;
 • Realizovano takmičenje za mlade iz srednjih škola i obezbijeđeno učešće minimum 30 mladih.

Informacije o projektu:

 • Donator

  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore

 • Početak

  20.12.2021. godine

 • Kraj

  20.06.2022. godine

 • Vrijednost

  N/A

 • Lokacija

  Crna Gora

Oblasti

Zaštita životne sredine